Afbeelding
Het Baken

Basisschool Het Baken krijgt tijdelijke huisvesting op parkeerplaats Watergoor

Onderwijs

NIJKERK Om het ruimtetekort voor basisschool Het Baken op te lossen komt er tijdelijke huisvestig op het parkeerterrein bij sporthal Watergoor. Dit omdat de eerder bedachte opvang in school Holk Doornsteeg niet haalbaar blijkt. Tijdens de renovatie van de Rehobothschool worden de leerlingen opgevangen in de leegstande dependance van de gemeente naast het stadhuis.

Op de plek van de hoofdlocatie van Het Baken is op dit moment onvoldoende ruimte voor het bouwen van extra lokalen om het ruimtegebrek op te lossen. In de nieuwbouwplannen van de Woningstichting Nijkerk voor St. Jozef kunnen de gewenste extra lokalen voor de school worden meegenomen. De realisatie laat echter nog een aantal jaren op zich wachten.

ONDERDAK Op dit moment biedt Holk Doornsteeg nog onderdak aan leerlingen van Het Baken in twee units. De school heeft echter zelf meer ruimte nodig en houdt te weinig ruimte over om andere groepen te huisvesten. De afstand tussen hoofd- en dislocatie wordt door ouders en leerkrachten van Het Baken bovendien steeds meer als onwenselijk ervaren. Uit onderzoek blijkt dat er geen bestaande gebouwen in de nabije omgeving van Het Baken zijn die voldoende ruimte hebben en op korte termijn beschikbaar zijn.  De enige kansrijke oplossing is het plaatsen van tijdelijke huisvesting op het parkeerterrein bij sporthal Watergoor. Deze oplossing is ook snel te realiseren en kost niet meer dan andere opties.

OMWONENDEN De locatie scoort bovendien goed. Er zijn relatief weinig omwonenden die hinder van de lokale ondervinden. Ook is de nabijheid tot de hoofdlocatie van achthonderd meter prettig. Er is voldoende buitenruimte beschikbaar en ook op het gebied van verkeer- en sociale veiligheid scoort de locatie voldoende.

PARKEREN Het verlies aan parkeerplaatsen kan worden opgevangen. Het gaat om 28 plaatsen. Er worden alleen problemen verwacht indien één van de sportverenigingen op een zaterdag een evenement op het complex Watergoor houdt. Kinderdagverblijf Prokino is bereid om haar parkeerterrein op zaterdag beschikbaar te stellen. Dat levert achttien tot twintig parkeerplaatsen op. Daarnaast heeft de hockeyclub op een grasveld waar nu een hek omheen staat acht extra parkeerplaatsen te realiseren.

REHOBOTH Het aantal leerlingen van de Rehobothschool is dusdanig hoog dat zij tijdens de renovatie van de school niet allemaal in de voormalige sportbasisschool aan de Bizetlaan kunnen worden opgevangen. Mede omdat dit gebouw ook onderdak biedt aan de Maranathaschool.

De oplossing is gevonden in de dependance van het stadhuis. Met het verplaatsen van een aantal wanden en schilderwerk is deze locatie snel beschikbaar. Rondom de dependace wordt een perceel afgescheiden om dienst te doen als speelterrein. Er is geen vertraging van het plan Stadshaven door deze oplossing.

Door Wijnand Kooiijmans

advertentie