Afbeelding
pixabay

Drie nieuwe woningen op locatie boerderij aan Domstraat

31 mei 2021 om 12:00 Nieuwbouw

NIJKERKERVEEN Een boerderij aan de Domstraat in Nijkerkerveen mag worden vervangen door een burgerwoning en twee rug-aan-rug-woningen. Het college van burgemeester en wethouders van Nijkerk is bereid de benodigde planologische medewerking te verlenen.

In de oorspronkelijke aanvraag was sprake van de bouw van vier rug-aan-rug-woningen. Vanuit ruimtelijk perspectief vindt het college dit onwenselijk en is het aantal, na diverse gesprekken, teruggebracht tot twee. De boerderij heeft in het verleden al een woonbestemming gekregen. Dat maakt het, zo vindt het college, goed denkbaar dat een boerderij als deze wordt vervangen door een vrijstaande woning. Het bakhuisje en de schuur bij de boerderij zijn in diverse perioden zichtbaar aangepast. Hierdoor is de cultuurhistorische waarde van de bestaande bebouwing beperkt.

In het nu voorliggende plan wordt de oorspronkelijke kaprichting van de huidige boerderij aangehouden. Voldaan kan worden aan de eis rond de parkeernormen. Het gaat om zes parkeerplaatsen. Door de grote van het terrein kan ook worden voldaan aan de eis dat parkeren door bezoekers op het eigen erf wordt opgevangen. Wel dienen nog de nodige onderzoeken plaats te vinden voor het licht voor de bouw op groen kan worden gezet.

Door Wijnand Kooijmans

Sanne Koudijs
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie