Afbeelding
Harry Koelewijn

Recreatiewoning aan Prinsenweg krijgt herbestemming als kleine woning

31 mei 2021 om 11:30 Politiek

NIJKERK Een recreatiewoning aan de Prinsenweg in Nijkerk krijgt een herbestemming als kleine woning. Het college van burgemeester en wethouders wil in principe hieraan de benodigde planologische medewerking verlenen.

De recreatiewoning wordt al voor 2003 permanent bewoond. De beide bewoners beschikken sinds 2015 over de hiervoor benodigde gedoogvergunning. Hiermee is overigens voor de gemeente niet de plicht ontstaan om de recreatiewoning definitief te bestemmen tot ‘wonen.’ 

Naar aanleiding van het verzoek heeft de gemeente onderzocht of de beoogde situatie voldoet aan de eisen voor een goede ruimtelijke ordening en past binnen het beleid. Daarop is een positief adviesgegeven, zij het dat enkele strikte voorwaarden worden gesteld. Zo mag de maximale inhoudsmaat de 350 kubieke meter niet overschrijden. Ook dienen sloopmeters te worden aangekocht en is een akoestisch onderzoek noodzakelijk.

In het voordeel van de aanvragers pleit dat in het gebied waar de recreatiewoning ligt al meerdere andere woonbestemmingen zijn toegekend. De betreffende woning ligt zelfs ingeklemd tussen tweebestemmingen ‘wonen.’

Door Wijnand Kooijmans

Sanne Koudijs
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie