Afbeelding
Archief BDU Media

Bed and breakfast in oude varkensschuur Nordengoed

6 december 2019 om 07:35 Nieuwbouw

NIJKERK Op het landgoed Nordengoed aan de Slichtenhorsterweg in Nijkerk mag een bed and breakfast worden gerealiseerd in de monumentale varkensschuur. Het gaat om maximaal twee kamers en een maximale grootte van honderd vierkante meter.

Wijnand Kooijmans

Het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders is bereid de benodigde planologische medewerking te verlenen aan de herinrichting van het landgoed. Hiervoor moet het bestemmingsplan Buitengebied 2017 worden herzien.

WASHOK Op het landgoed staan (rijks)monumentale gebouwen. Naast de boerderij zijn dit een voormalige varkensschuur, een washok en een bakhuisje. Doordat de gebouwen al lange tijd niet meer in gebruik zijn, is een grondige renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw noodzakelijk. Op het landgoed staat ook een hooiberg. Die hooiberg wordt verplaatst naar de locatie waar deze in een ver verleden heeft gestaan.

Voor de komst van de bed & breakfast moet de varkensschuur grondig worden gerenoveerd. De nieuwe functie wordt als belangrijk gezien voor het behoud ervan. Het college zegt dat vanuit cultuurhistorisch oogpunt geen bezwaar bestaat tegen dit onderdeel van het plan. Onder voorwaarde dat bij de restauratie en verbouwing de monumentale waarden en het bedrijfsmatig karakter van het bijgebouw en de omgeving worden gerespecteerd.

Gewerkt wordt aan een ontwerp waarbij de boerderij – inclusief de deel – als woning in gebruik wordt genomen. Er bestaat, zo geeft het college aan, geen principieel bezwaar tegen het betrekken van de deel bij de woonfunctie. Maar wel moet het historisch onderscheid tussen het woongedeelte en het bedrijfsgedeelte duidelijk herkenbaar blijven.

Bij de verbouwing moeten de monumentale waarden worden gerespecteerd. Voordat de hooiberg omwaaide stond deze op 5,5 meter afstand achter de woning. Ook deze maakt deel uit van de monumentale bebouwing op het landgoed, maar belemmert de manoeuvreruimte op het erf. Uit historische stukken blijkt dat de hooiberg in het verleden ongeveer twaalf meter achter de varkensstal stond. De aanvrager wil de hooiberg herplaatsen op deze oorspronkelijke plek.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie