Afbeelding
Pixabay

Komst windmolens Nijkerk nog geen feit: eerst onderzoek naar geluidsoverlast en invloed op gezondheid

19 januari 2024 om 06:56 Natuur en milieu Tips van de redactie

NIJKERK Het besluit om onderzoek te doen naar de gevolgen van het plaatsen van windturbines langs de A28 bij Nijkerk betekent niet dat de raad daarmee beslist dat die windmolens er daadwerkelijk komen en dat ze er over enkele weken al staan. Dat was één van de boodschappen tijdens de behandeling van het voorstel in de raadscommissie donderdagavond. 

door Wijnand Kooijmans

Het onderzoek moet de raad de mogelijkheid bieden om aan de hand van de uitkomsten de afweging te maken of de windmolens er al dan niet moeten komen. Het onderzoek richt zich op de invloed van de hoogte van de windturbines, de afstand tot woningen en de effecten op natuur en milieu. Maar ook of er gevolgen zijn voor de volksgezondheid. Hierbij wordt de nieuw ingestelde omgevingsadviesraad betrokken, de opvolger van de afgeserveerde klankbordgroep.

KRITIEK

Donderdagavond werd duidelijk dat de raad kritiek heeft over het proces rondom de windmolens. Zo hebben indieners van de 228 zienswijzen (bezwaren) anderhalf jaar moeten wachten op antwoord vanuit de gemeente. Met name inwoners uit de wijk Corlaer, maar ook uit de nieuwbouwwijk Doornsteeg, maken zich zorgen over de mogelijke komst van de windmolens. 

De gemeente heeft twee mogelijke locaties op het oog: de afslag Nijkerk-Zuid van de A28 en het bedrijventerrein Smidspol aan de Berencamperweg. Onder de inwoners leeft vooral het gevoel dat zij zich niet gehoord voelen door de gemeente.

WEGGESTUURD

Hans Lok (ChristenUnie/SGP) uitte donderdagavond zijn kritiek op het feit dat inwoners zijn weggestuurd bij een bijeenkomst over dit onderwerp. Dat had in zijn ogen niet mogen gebeuren en mag wat hem betreft ook nooit meer gebeuren. Hij sprak van ,,een tot nu toe rommelig verlopen proces.” 

EXCUUS

Als excuus voerde wethouder René Windhouwer aan dat op het moment van zijn aantreden hij erachter kwam dat veel bezwaren en vragen nog niet waren beantwoord. ,,Ook ontbrak het aan ambtelijke capaciteit bij de gemeente”, zei hij donderdagavond. Vanaf dat moment is volgens hem voorrang gegeven aan het beantwoorden van de zienswijzen.

De fracties zijn kritisch over het voorstel dat er nu ligt. Tijdens de behandeling in de raad komende donderdag moet duidelijk worden of dit leidt tot een amendement. Wethouder Windhouwer heeft weliswaar de nodige toezeggingen gedaan, onder meer als het gaat om inspraak van inwoners, maar er zijn twijfels of dit voldoende is of dat dit moet worden vastgesteld in een wijzigingsvoorstel.


De zoeklocaties voor windmolens bevinden zich ten noorden en oosten van Nijkerk langs de A28. Foto: Gemeente Nijkerk.

VOLKSGEZONDHEID

Donderdagavond werd duidelijk dat onderzoek moet worden gedaan naar geluidsoverlast, de gevolgen van slagschaduw op woningen en de bewoners van die woningen en wat de eventuele gevolgen zijn voor de volksgezondheid. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag: blijft er na het plaatsen van de windmolens een goed woon- en leefklimaat over?  

De fracties willen graag dat eerst met de omgevingsadviesgroep wordt gesproken, voordat het onderzoek daadwerkelijk van start gaat. Voor de begeleiding van het proces is een omgevingsmanager aangesteld die ook deze inspraak moet regelen. Met enkele belanghebbenden heeft zij inmiddels al gesprekken gevoerd, met anderen gaat ze nog in gesprek.

NOG MEER ONDUIDELIJKHEID

Tom van Valkenhoef (De Lokale Partij) zei voor de raadsverkiezingen al bedenkingen te hebben gehad over het plaatsen van windmolens. De discussie in de raad heeft volgens hem eigenlijk alleen maar voor meer onduidelijkheid gezorgd. 

Duidelijk is dat de raad kiest voor lokale normen, op basis waarvan uiteindelijk een afweging kan worden gemaakt over de plaatsing van de windmolens. Wachten op landelijke normen vindt wethouder Windhouwer niet verstandig. Die zijn vermoedelijk pas begin volgend jaar klaar. De provincie Gelderland voert nog onderzoek uit naar de invloed van de wespendief. Dat heeft geleid tot het besluit dat binnen acht kilometer van het Natura 2000 gebied geen windmolens mogen komen. De beide mogelijke locaties in Nijkerk liggen buiten die zone. 

De provincie houdt vast aan de RES, de regionale energie strategie. Daarom mag de gemeente het onderzoek door laten gaan. Duidelijk is dat de meerderheid van de raad zo’n onderzoek wel ziet zitten, maar dat de invulling nog wijziging kan ondergaan.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie