Afbeelding
Pixabay

Overeenkomst getekend voor ontwikkeling van het Hoevelakense Bos

Natuur en milieu

NIJKERK De gemeente Nijkerk sluit een convenant af met het Geldersch Landschap & Kasteelen om te komen tot de realisatie van een uitvoeringsplan voor het Hoevelakense Bos.

De ondertekening vindt donderdag 28 januari plaats tijdens de opening van het Kids Klompenpad, dat de naam Laakse Pad krijgt. Dit is volgens wethouder Wim Oosterwijk tot stand gekomen door de inzet van vele vrijwilligers, die wat hem betreft hiervoor alle credits verdienen.

DRUK BEPERKEN Het doel van de al in 2019 opgestelde visie voor het Hoevelakense Bos is de recreatieve druk op het bos te beperken. In essentie worden gebruikersgroepen uit elkaar gehaald en wordt er meer ruimte gemaakt voor recreatief medegebruik rondom het Landgoed Hoevelaken. Dit wordt een bos voor recreatief wandelen. Voor parkeren, wandelaars met loslopende honden en fietsers wordt vooral ruimte gemaakt buiten het Landgoed Hoevelaken.

SAMENWERKING Inmiddels wordt gewerkt aan een definitief ontwerp en start, zo is de planning, in de tweede helft van dit jaar de uitvoering. Het convenant is bedoeld om de samenwerking van beide partijen voor de komende jaren vast te leggen. Dit is ook van belang vanwege de integrale complexe opgave die er ligt. Het gaat niet alleen om het gebied van het Hoevelakense Bos dat eigendom is van Geldersch Landschap & Kasteelen, maar ook om gronden van de gemeenten Amersfoort en Nijkerk en diverse particuliere eigenaren. Samenwerking wordt noodzakelijk gevonden. 

De intentie was om het convenant ook door de gemeente Amersfoort te laten ondertekenen. In deze gemeente is echter nog geen bestuurlijk kader vastgesteld rondom de ontwikkeling van de Nijkerkerstraat. Dat maakt dat Amersfoort niet in staat is het convenant nu mede te ondertekenen. Gezien de wens om dit jaar te starten is besloten het convenant nu te beperken tussen het Geldersch Landschap & Kasteelen en de gemeente Nijkerk.

Voor de jaren 2021-2023 is door de gemeente voor de werkzaamheden een budget gereserveerd van een kwart miljoen euro.

Door Wijnand Kooijmans

advertentie