Eén van de mooie plekjes in het Hoevelakense bos.
Eén van de mooie plekjes in het Hoevelakense bos. Arjen Gerritsma Graphic Sound

Hoevelakense Bos wordt een gebied voor wandelaars

5 mei 2021 om 12:00 Natuur en milieu

NIJKERK Het Hoevelakense Bos wordt een gebied voor wandelaars. Het wandelgebied wordt daartoe uitgebreid aan de zuidzijde en aan de westzijde. Aandachtspunt is wel dat de verbinding van beide delen van het bos over particulieren gronden gaan. In het huidige Hoevelakense Bos gaan honden aan de lijn.

Door de gemeente Nijkerk is, in samenspraak met Amersfoort, een voorlopig uitbreidingsplan opgesteld. Dit als uitwerking van de in 2019 vastgestelde ontwikkelingsvisie ‘Ons Hoevelakense Bos en Omgeving.’ Doel van deze visie is de recreatieve druk op het bos te beperken. Streven is de gebruikersgroepen uit elkaar te halen en meer ruimte te maken voor recreatief medegebruik rondom het landgoed. Voor parkeren, wandelaars met loslopende honden en fietsers wordt vooral ruimte gemaakt buiten het landgoed.

PARKEREN Wethouder Wim Oosterwijk: ,,We moeten voorkomen dat bezitters van honden en paarden elkaar in de wielen rijden.” Amersfoort is bij de plannen betrokken omdat een deel van het bos op hun grondgebied is gelegen. De huidige parkeerplaatsen aan de Nijkerkerstraat aan de noordzijde en aan de Westerdorpsstraat aan de zuidzijde worden opgeheven. Er komen nieuwe locaties ter hoogte van de Hanze tunnel aan de Nijkerkerstraat en bij Woonpark Hoevelaken. De huidige parkeerplaats bij ‘Overbos’, het Van Lodensteincollege en het voetbalveld in Hoevelaken blijven beschikbaar als entrees voor het gebied.

In het gebied rondom het Hoevelakense Bos worden drie locaties aangemerkt als specifieke natuurwaarde. Het gaat om het gebied tussen Overbos en de Nijkerkerstraat, het gebied ter plaatsen van de ‘vogelvijver’ ten oosten van het Hoevelakense Bos en de kern van het gebied in het nieuw open te stellen deel van het Hoevelakense Bos-Zuid.

HONDEN In de nieuw te ontwikkelen gebieden Hoevelakense Bos-Zuid en – West mogen honden los op de paden rennen en zijn hondenuitrenvelden voorzien. Eén wordt gerealiseerd in het gedeelte Nijkerkerstraat en de twee, indien mogelijk, bij het Hoevelakense Bos-Zuid.

FIETSPAD Het huidige noord-zuid fietspad over het landgoed wordt opgeheven en vervangen door het fietspad ten oosten van het Hoevelakense Bos op grondgebied van Amersfoort. De wens van alle betrokken partijen is dit daadwerkelijk te realiseren. Het is echter geen gelopen route omdat een deel op Amersfoort grondgebied ligt en de dekking nog niet rond is. Het huidige fietspad wordt pas opgeheven als een nieuw fietspad gereed is.

Doelstelling is dat paarden geen gebruik meer maken van de Boslaan. Zij krijgen een nieuwe route aan de westzijde en aan de noordzijde van het Hoevelakense Bos. De haalbaarheid is hier echter nog niet honderd procent zeker, gezien de eigendomssituatie van de gronden op de nieuwe route. Ook moet nog afstemming plaats vinden met de paardenclubs.

De kosten van het uitvoeringsprogramma zijn nog niet duidelijk. Zodra een definitief inrichtingsplan gereed is wordt wel een begroting bijgevoegd van alle kosten. Voor de jaren 2021-2023 is in de begroting van Nijkerk wel een budget gereserveerd van 250.000 euro.

Door Wijnand Kooijmans

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie