Afbeelding
Gemeente Ede

'Foodvalley in 2050 energieneutraal'

21 februari 2020 om 13:23 Natuur en milieu

FOODVALLEY/NIJKERK De Regio Foodvalley wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat wil zeggen dat de regio evenveel energie wil opwekken als gebruiken. Dat meldt Foodvalley in een persbericht. Om dit te bereiken wordt er onder meer gewerkt aan het maken van een Regionale Energie Strategie (RES). Dit gebeurt al in 29 andere regio's.

,,Met de voorlopige uitgangspunten en principes voor de concept-RES kan een serieuze stap gezet worden naar een energieneutrale regio", luidt het persbericht. Op donderdag 20 februari werden twintig partijen en hun achterbannen hierover bijgepraat. 

SAMENWERKING In de Regio Foodvalley werken acht gemeenten, twee provincies en andere belanghebbenden samen aan de RES. Hierin wordt onderzocht wat de regio kan en wil bijdragen aan het opwekken van grootschalige duurzame energie. In alle gemeenten wordt onderzocht waar mogelijkheden zijn voor het opwekken van duurzame energie met zon en wind. 

Ook is de regio bezig met punten die langer duren om uit te werken. Het gaat hierin bijvoorbeeld om beleid omtrent zonne-energie op het land. ,,Vastgesteld lokaal beleid is daarvoor uitgangspunt, zoals in Ede en Barneveld", is te lezen. In april en mei praten de gemeenteraden, provinciale staten en het bestuur van het waterschap over de voorlopige plannen. Op 1 juni leveren de samenwerkende partijen een concept-RES in bij het Rijk. Daarin staat globaal beschreven in welke gebieden duurzame energie opgewekt zou kunnen worden. 

Er zijn voorlopige zoekgebieden aangewezen waar dit mogelijk zou moeten gebeuren. Deze worden in de tweede helft van 2020 uitgewerkt. Iedereen kan daar dan ook op reageren. ,,Ook nu al kunnen inwoners meepraten. Daarvoor nemen zij contact op met de gemeente." 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie