Afbeelding
Ruben Meijerink/APA

Voorzitter Regio Foodvalley ontvangt Strategische Agenda

5 februari 2020 om 16:00 Zakelijk

NIJKERK René Verhulst, voorzitter van de Triple Helix Regio Foodvalley en het Regiobestuur Regio Foodvalley, heeft maandag 3 februari de Strategische Agenda officieel in ontvangst genomen. Gijs Eikelenboom, voorzitter van de commissie die de Strategische Agenda heeft opgesteld, overhandigde het officiële exemplaar tijdens de laatste vergadering van de commissie. De opdracht van de commissie Strategische Agenda is hierbij afgerond.   

,,Ik ben tevreden met het resultaat dat nu is opgeleverd. Er ligt een agenda die inhoudelijk sterk is en op breed draagvlak bij onze partners kan rekenen. Deze positieve energie is essentieel om gezamenlijk de uitdagingen aan te gaan en de kansen te verzilveren die er in de regio zijn”, aldus René Verhulst, tevens burgemeester van de gemeente Ede. 

GELIJKWAARDIGHEID Gijs Eikelenboom: ,,Deze Strategische Agenda is belangrijk voor de regio. De agenda brengt meer focus aan in wat er gebeurt. Bovendien staat in de agenda de gelijkwaardigheid tussen de partners (onderwijs,  ondernemers en overheid) centraal die nodig is om met elkaar de schouders eronder te zetten om zo resultaten te boeken.” 

In november 2019 heeft de commissie de conceptversie van de Strategische Agenda 2020-2025 gedeeld met de betrokken partners in de regio. Na de Startnotitie van december 2018 is ook deze concept Strategische Agenda 2020-2025 door de overheden, onderwijs- en kennisinstellingen en ondernemers zeer positief ontvangen. De informatiebijeenkomsten en de gesprekken met raden hebben bijgedragen aan draagvlak en enthousiasme dat er voor deze Strategische Agenda is.  

WAT IS DE STRATEGISCHE AGENDA? In de Strategische Agenda 2020-2025 staat de ambitie van Regio Foodvalley beschreven en hoe de partners deze gaan bereiken. De ambitie van Regio Foodvalley is om voor 2030 een topregio te zijn op gebied van landbouw en voeding, een regio waar mensen aantoonbaar gezonder zijn, graag wonen, ondernemen en innoveren en waar circulair werken gewoon is. Deze ambitie realiseren de partners door een intensieve samenwerking tussen de ondernemers, het onderwijs en de overheid op zeven thema’s.

Een commissie waarin ondernemers, overheid en onderwijs gelijkwaardig samenwerken, heeft de ontwikkeling van deze agenda begeleid. De nieuwe Strategische Agenda zet de lijn door van de vorige Strategische Agenda, versterkt en concretiseert de ambitie. De Strategische Agenda vormt, na vaststelling door gemeenteraden, het kader voor de uitvoering van projecten. De commissie Strategische Agenda Regio Foodvalley bestond uit voorzitter Gijs Eikelenboom (Denkavit, Barneveldse Industriële Kring), vice-voorzitter Mariska de Kleijne (Rabobank Vallei en Rijn), René Verhulst (Regio Foodvalley), Gert-Jan Kats (Regio Foodvalley), Mirjam van ’t Veld (Ziekenhuis Gelderse Vallei), Willem Kuijsten (Federatie Ondernemersbelangen Valleiregio), Bastiaan Pellikaan (Aeres Goep) en René van Holsteijn (Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal).  

Foto 1: Gijs Eikelenboom, voorzitter commissie Strategische Agenda overhandigt de Strategische Agenda aan René Verhulst, voorzitter Regio Foodvalley.

Foto 2: GroepSfoto van de commissie Strategische Agenda. Op de foto staand van links naar rechts: Mariska de Kleijne (Rabobank Vallei en Rijn), Willem Kuijsten (Federatie Ondernemersbelangen Valleiregio), René Verhulst (Regio Foodvalley), Bastiaan Pellikaan (Aeres Goep), Gijs Eikelenboom (Denkavit, Barneveldse Industriële Kring), Mirjam van 't Veld (Ziekenhuis Gelderse Vallei) en Gert-Jan Kats (Regio Foodvalley). René van Holsteijn (Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal) staat niet op de foto. 

Afbeelding
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie