Afbeelding
Arjan Gerritsma

Renkema: 'Oplossingen zoeken in spaghettisamenleving'

6 januari 2020 om 22:00 Maatschappelijk

NIJKERK Burgemeester Gerard Renkema heeft in zijn nieuwjaarsrede de samenleving beschreven als een spaghettisamenleving. Waarbij mensen zich te veel zijn gaan zien als een los sliertje en wat minder als onderdeel van het grotere geheel.

Wijnand Kooijmans

Een samenleving waarin mensen zich vaker ongezien of ongehoord voelen en dat ook willen laten merken. Het mensbeeld is, zo geeft Renkema aan, individualistischer dan in het verleden waarbij mensen vinden dat de oplossing van vraagstukken vaak bij de ander ligt en niet bij zichzelf.

GECOMPLICEERD Aanleiding voor zijn vergelijking zijn de groepen, zoals leraren, personeel in de zorg, boeren en bouwers die allemaal aandacht hebben gevraagd. Zonder dat antwoorden niet direct voorhanden zijn. Het geeft, zo zegt Nijkerks eerste burger, aan hoe gecompliceerd men de samenleving met elkaar heeft gemaakt. Waarbij wat voor de één de oplossing is, dan voor een ander juist niet de oplossing is.

Ook in Nijkerk valt, zo geeft Renkema aan, deze ontwikkeling waar te nemen en moet worden gekeken of daar antwoorden op zijn te vinden. Vraagstukken waarop antwoord moet worden gegeven zijn volgens hem hoe men de komende jaren in de energiebehoefte moet gaan voorzien, wat te doen met windmolens en zonnevelden en hoe wordt omgeschakeld naar aardgas loos.

ZORGPUNT Ten aanzien van de inclusieve samenleving vindt Renkema groot zorgpunt dat vanuit het Rijk onvoldoende budgetten naar de gemeente toekomen om daar op een goede wijze invulling aan te geven. ,,Zelf hebben we als gemeente de plicht om de middelen daar terecht te laten komen waar ze het best kunnen worden ingezet. Maar we hebben geen behoefte aan een rijksoverheid die een waarschuwend vingertje naar ons opsteekt."

WONINGBOUW Renkema geeft aan dat de verwachting dat er in 2019 minder nieuwe woningen zouden worden gebouwd is uitgekomen. ,,Maar met 150 opgeleverde woningen is er een heel behoorlijk resultaat behaald. Dit heeft ook bijgedragen aan een lichte stijging van ons inwonertal dat met 246 personen is gestegen naar 43.186." Wel prijst hij zich gelukkig dat voor 2020 de nodige woningbouwplannen in de startblokken staan.

BEDRIJVEN Burgemeester Renkema is ook tevreden over de verkoop van kavels bedrijventerreinen en de bouw van nieuwe panden. Maar ook dat bedrijven in Nijkerk er met elkaar in zijn geslaagd om de Food Academy Nijkerk van de grond te tillen. Waar kan worden voorzien in de behoefte aan goed opgeleide mensen voor Food bedrijven.

VERHUFTERING Veiligheid bleef niet onbesproken in de reden van Gerard Renkema. Waarbij de vraag hoe met vuurwerk tijdens de komende jaarwisselingen moet worden omgegaan, volgens hem, niet onbesproken kan blijven. Waarbij de belangrijkste antwoorden van de rijksoverheid moeten komen. Maar het gaat, zo zegt hij, verder dan het vraagstuk over vuurwerk. ,,Hoe kan het dat oudejaarsavond voor sommige mensen een complete vrijbrief is voor verhuftering? Door hulpverleners het werk onmogelijk te maken, door op grote schaal vernielingen te plegen aan eigendommen van mede-inwoners of de overheid."

Het gaat volgens Renkema om waarden en normen, over wat voor samenleving men wil zijn. Hoe het ook kan laat, zo vindt hij, het carbidteam in Nijkerkerveen al jarenlang zien. Een mooi feest voor veel mensen.

Renkema geeft aan dat de gemeente van oordeel is dat de reguliere dienstverlening naar een hoger plan moet. Daar wordt binnen de gemeentelijke organisatie hard aan gewerkt. Ook verwees hij naar het einde van de Tweede Wereldoorlog. Waarbij hij blij is dat vanuit de samenleving veel activiteiten zijn opgepakt om aan deze markante gebeurtenis invulling te geven.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie