Afbeelding
Roos Koole

Rechten kind leidend in jeugdprogramma

lokaal

NIJKERK In het nieuwe jeugdprogramma zijn de rechten van het kind leidend. Die moeten het fijn vinden in de gemeente Nijkerk te wonen. Het gaat dan om zaken als veiligheid, scholen en speelgelegenheden.

Wijnand Kooijmans

Dat zegt wethouder Nadya Aboyaakoub. De wethouder wil veel aandacht aan preventie schenken om te voorkomen dat jeugd en jongeren een beroep moeten doen op de jeugdzorg. Dat komt mede, zo vermoedt de wethouder, omdat kinderen veel uitdagingen tegenkomen. Scholen spelen een belangrijke rol in het nu opgestelde programma. Volgens de wethouder doen kinderen vijftig procent van hun kennis op in de school en vijftig procent thuis en op straat. Op dit moment telt de gemeente Nijkerk rond de negenhonderd kinderen die een vorm van jeugdhulp krijgen.

In het kader van het jeugdprogramma wil de gemeente ook het speelruimteplan actualiseren. ,,We gaan het anders doen", zo zegt de wethouder. Ze wil ophalen waaraan behoefte bestaat en inspiratie van gebruikers. ,,We willen als gemeente speelruimtes niet droppen."

[VOEDING] In het plan wordt ook aandacht besteed aan een gezonde leefstijl, gezonde voeding en voldoende beweging. Van belang wordt gevonden dat kinderen een gezonde lichaamshouding hebben, maar ook voldoende rust en slaap krijgen. Door de gemeente wordt extra ingezet op het voorkomen van het gebruik van alcohol en drugs en het roken. Zaken als sociale weerbaarheid, stress en depressie komen aan de orde.

Van belang is, zo geeft Nadya aan, dat problemen vroegtijdig worden gesignaleerd. Kinderen worden gestimuleerd meer te bewegen en mee te doen aan sport- en cultuuractiviteiten. Passend onderwijs vindt ze ook van belang. Om te voorkomen dat school wordt verzuimd is extra capaciteit nodig aan leerplichtambtenaren.

Van belang is dat problemen ook door scholen worden herkend en erkend. Een leerkracht kan, wanneer hij iets afwijkends signaleert, overleg plegen met een lid van een gebiedsteam, die binnen de gemeente Nijkerk actief zijn. Gebiedsteams houden vaak spreekuren op scholen.

Nadya wil met ouders en kinderen in gesprek zodat ze invloed op het beleid kunnen uitoefenen. Armoede of schulden mogen geen reden zijn dat jongeren niet mee kunnen doen in de samenleving. Om dat te bereiken worden de minimaregelingen en de toegang tot de schuldhulpverlening versterkt.

advertentie