null
null Harry Koelewijn

Uitvaartcentrum Hoevelaken wordt woning

Nieuws

HOEVELAKEN Het voormalige uitvaartcentrum aan de Hogebrinkerweg in Hoevelaken wordt omgezet in een woning. Het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders is in principe bereid hieraan mee te werken.

Wijnand Kooijmans

In eerste instantie wilde de bewoonster een woning mogelijk maken op de verdieping waarbij de bedrijfsbestemming in stand wordt gehouden Stedenbouwkundig vindt de gemeente Nijkerk dit niet wenselijk. Het perceel wordt omringd door tuinen van woningen.

In een gesprek met de bewoonster is duidelijk geworden dat behoud van het bedrijf niet beslist noodzakelijk is. Bedrijfsmatige activiteiten zijn in de afgelopen jaren verhuisd naar een andere locatie. Een klein deel wordt nog gebruikt voor administratieve doeleinden. Het grootste deel staat echter leeg.

Het college vindt dat door de wijziging van de bestemming het perceel beter past om in het omliggende gebied. Vooral omdat de hoeveelheid verkeer afneemt en er ook meer parkeerruimte beschikbaar komt. Voor het naast het perceel gelegen kantoorpand heeft de omzetting van het voormalige uitvaartcentrum in een woning geen nadelige gevolgen.

advertentie