Weer vragen over paal bij de Botter

Nieuws

Het is een beweegbare paal, die enkele jaren geleden voor veel commotie zorgde, doordat de paal op ongewenste momenten omhoog kwam waardoor auto's beschadigd raakten. Op andere momenten bleef de paal omhoog als hulpdiensten als ambulances er langs wilden. De paal werd bijna een symbool van bestuurlijke onmacht om zaken goed te regelen.

NIJKERK - CDA-raadslid Christien Zeldenrust heeft zich verbaasd dat de gemeente de beweegbare paal tussen de Botter en de Valeriaan in de wijk Corlaer wil laten staan. Zij heeft het college daarover vragen gesteld.

De beweegbare paal is destijds aangebracht om te voorkomen dat er sluipverkeer door de wijk zou rijden. Zeldenrust herinnert eraan dat de toenmalige wethouder Henk Lambooij, toen de kwestie in de gemeenteraad aan de orde kwam, stelde dat het de bedoeling was dat de paal zou verdwijnen als de rondweg rond de gehele wijk Corlaer gereed zou zijn. Die weg is inmiddels gereed

Zeldenrust zag in een persbericht de aanleiding voor het besluit de paal te laten staan. Er is een peiling gehouden onder buurtbewoners en er is onderzoek gedaan naar de verkeersstromen. Maar daaruit bleek dat er geen argumenten waren om de valeriaan weer open te stellen.

Zeldenrust wil nu weten waarom het college nu een besluit neemt dat ingaat tegen de bestuurlijke lijn die het college in 2006 uitsprak en welke nieuwe inzichten daaraan ten grondslag liggen. Verder wil zij weten of het klopt dat de toename van verkeer zo laag was, dat de paal best kan verdwijnen. Ook wil zij weten hoe representatief de peiling onder omwonenden is geweest en wei daarvoor waren uitgenodigd.

Zeldenrust vreest dat bewoners van de wijk nodeloos moeten omrijden en er ook risico's ontstaan bij ongelukken of andere calamiteiten, omdat ambulance, politie en brandweer een eind moeten omrijden.

advertentie