Hoog(s)tepunt gezondheidscentrum

Nieuws

Huisarts Jan Oldenburger, voorzitter van het stichtingsbestuur van het Gezondheidscentrum, vindt het een spannend moment. ,,Nu et gebouw vorm krijgt, ontstaat er steeds meer enthousiasme bij de toekomstige gebruikers. Zelfs het hele bouwproces heeft al invloed op de samenwerking tussen de gebruikers. En daar was het allemaal toch om begonnen, de samenwerking tussen allerlei hulpverleners in de gezondheidszorg. Als je samen in één gebouw zit, zijn de lijntjes wel heel kort. Je komt elkaar telkens tegen en overleg komt dan veel sneller tot stand.”

Gebouw in Corlaer krijgt vorm NIJKERK - Vorige week werd het hoogste punt bereikt bij de bouw van gezondheidscentrum Corlaer. De contouren van het gezondheidscentrum, het tweede in Nijkerk naast de Nije Veste aan de Oranjelaan, krijgen fysiek en inhoudelijk steeds meer vorm.

door Henk Brinkman

De toekomstige gebruikers - huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers, verloskundigen, maatschappelijk werkers, medewerkers van het nieuwe Centrum voor Jeugd en Gezin, Kruiswerk, thuiszorg - worden nauw betrokken bij het inrichtingsplan voor het nieuwe gebouw. Oldenburger: ,,We hebben met zijn allen bepaald welke uitstraling het gebouw moet krijgen. We hebben gesproken over kleuren en materialen. Daar werd verrassend snel overeenstemming over bereikt ook al heb je met veel partijen te maken.”

Bertus Rakhorst, directeur van de Woningstichting Nijkerk, ziet voor zijn organisatie een beperkte rol weggelegd. ,,Wij zijn goed in onroerend goed, niet in zorg. Wij waken ervoor dat het gebouw ook in een verre toekomst gebruikt kan worden. We hebben dus wel meegedacht over de inrichting, maar dat zoveel mogelijk aan de gebruikers overgelaten.” Rakhorst meent wel dat de bijdrage van de WSN aan het gezondheidscentrum voortvloeit uit de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de WSN. Rakhorst: ,,Wij willen bijdragen, direct en indirect aan de leefbaarheid van de stad. Dat is ook een eis voor woningcorporaties.Maar wij willen dat ook.”

Tijdens het bouwproces is er een leidende rol voor het stichtingsbestuur van het gezondheidscentrum. Oldenburger: ,,Dat zal veranderen als het gebouw klaar is. Dan wordt het bestuur veel meer facilitair. Hoe de samenwerking tussen verschillende hulp- en zorgverlenersdisciplines precies vorm moet krijgen is nog onderwerp van gesprek.”

Als beide gezondheidscentra gereed zijn, werken eerstelijnshulpverleners voor tachtig procent gebundeld. Daarnaast gaan ook medisch specialisten spreekuur houden in gezondheidscentrum Corlaer. Oldenburger:,,Dat is wel een meerwaarde. KNO-artsen, kinderartsen, gynaecologen en orthopedische artsen zullen hier spreekuur houden.”

advertentie