Hugo Doornhof wil verkiezingsbeloften houden

Nieuws

Hugo Doornhof is van oordeel dat zijn fractie transparant opereert. ,,Er is een coalitie-akkoord en daar houden wij ons aan. Maar er zijn veel onderwerpen aan de orde, waarover wij geen afspraken hebben met CU-SGP en VVD. Daarin bepalen wij ons eigen standpunt. We zijn daar heel helder in. We beoordelen wel alles naar ons verkiezingsprogramma. Als de oppositiepartijen met een voorstel komen dat daarmee strookt, wijzen we dat niet af omdat het van de oppositie afkomstig is. We beoordelen dat op zijn merites.”

'CDA de lokale partij van Nijkerk' NIJKERK - Het CDA neemt in de plaatselijke politiek de laatste jaren steeds vaker een aparte positie in. Of het nu gaat om het knooppunt Hoevelaken, het conflict over de Laakzone, het gemeentelijk verkeersplan, de ontwikkeling van de havenkom, steeds neemt het CDA een standpunt in dat afwijkt van de rest van de gemeenteraad. Ook afwijkend van coalitiepartijen CU-SGP en VVD. Aan CDA-fractieleider Hugo Doornhof de vraag hoe warm de verhoudingen binnen de coalitie zijn. door Henk Brinkman

Geen lastenverhoging

Voor Doornhof is één verkiezingsbelofte erg belangrijk. ,,We hebben beloofd ons best te doen de lasten niet te verhogen. Daar proberen we aan vast te houden. Daarom wilden we niet bij voorbaat geld uittrekken voor de reconstructie van knooppunt Hoevelaken.” De vraag is waarom het CDA uiteindelijk niet meeging in het standpunt van de rest van de raad. Er ontstaat een nieuwe realiteit als de raad een motie om eventueel 1 miljoen euro daarvoor uit te trekken, aanneemt. Een verdeelde gemeenteraad schaadt de onderhandelingspositie van de wethouder in het overleg. Doornhof: ,,De gemeente moet geen geld bijdragen aan zaken die het Rijk zelf zou moeten betalen. Wij plaatsen het in het licht van onze verkiezingsbelofte en de gemeentelijke financiën. We voeren wel een lobby. Ik ben nog nooit zovaak in Den Haag geweest als het afgelopen jaar. Bovendien is dat geld van Nijkerk - voor Nijkerk een groot bedrag - te verwaarlozen op het totale bedrag voor het knooppunt. Nee, ik zie niet hoe ons standpunt de positie van de wethouder schaadt doordat één fractie een ander standpunt inneemt. Wij houden vast aan ons standpunt. Het CDA draait nooit.” Met een blik op de krant waarin het Lente-akkoord van het kabinet prominent op de voorpagina staat, voegt hij daar snel aan toe: ,,Hier in Nijkerk draait het CDA nooit. De coalitie in Nijkerk heeft beloofd de lasten niet te verhogen. Je moet je benen niet langer strekken dan het laken lang is. Te meer omdat het CDA wel geld wil uittrekken voor de zorg voor ouderen en gehandicapten, wegen, fietspaden, sportvoorzieningen in Hoevelaken en een nieuw Veens dorpshuis.”

Het CDA had nog een verkiezingsbelofte, geen nieuwbouw van het stadhuis. Ook daar wil Doornhof aan vasthouden. Daarom wilde het CDA ook het stadhuis buiten het plangebied voor de havenkom houden. De anderen verweten hem, dat dit niet realistisch is. Doornhof: ,,Maar hoe realistisch is het om de locatie van het stadhuis in het plangebied op te nemen, als je daar toch niets doet?” Over de ontwikkeling van de havenkom toont Doornhof zich sceptisch. ,,We hebben ons nooit verzet tegen een vlekkenplan voor dat gebied. Het is niet verkeerd om na te denken over wat je als gemeente wilt in de toekomst, maar hoe realistisch is het om een bedrijf als de Arkervaart te verplichten te verhuizen? Daar zijn miljoenen mee gemoeid. Dan kan onze verkiezingsbelofte in gevaar komen.”

Actiepartij

Dat zijn partij in deze krant een actiepartij zoals de SP of de PVV is genoemd, deert Doornhof niet. ,,Er is in de krant een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de inhoud en de methode. Dat was voor mij duidelijk genoeg. En het klopt. Wij treden naar buiten met onze standpunten. Zoals we ook veel werkbezoeken afleggen. Ik zeg wel eens, dat het CDA dé lokale partij van Nijkerk is. Door die vele bezoeken weten wij wat er leeft onder de inwoners van Nijkerk. Wij zoeken ook kandidaat-raadsleden die het belangrijk vinden wat er in Nijkerk gebeurt en zich daar actief mee bezighouden. Het gaat niet om mensen die gewoon zin hebben in een baantje als raadslid. En als we dan op grond van die bezoeken een standpunt innemen, brengen we dat ook naar buiten, zoals met de poster tegen de oostelijke rondweg. Nijkerkers mogen weten wat wij vinden. We zullen natuurlijk nooit, zoals actiegroepen doen, in beroep gaan tegen democratisch genomen raadsbesluiten.”

Doornhof is zich bewust van de machtspositie van zijn partij met acht zetels in de raad. ,,Maar we willen niet alle macht naar ons toe trekken. We willen gewoon meedoen in het stadsbestuur. We konden kiezen voor twee wethouders, maar dat hebben we bewust niet gedaan.”

advertentie