Indrukwekkende dodenherdenking

Nieuws

HOEVELAKEN - Met als thema 'Vrijheid geef je door' zijn op vrijdag 4 mei allen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlog- en vredesmissies ook in Hoevelaken plechtig herdacht.

door Gerrit Steen

De Oranjevereniging had een programma in De Haen samengesteld met medewerking van o.a. Lieske en Feije Duim, Ticho en Tein Schuiteman, gospelkoor Free en doedelzakspeler Gareth Fraser. Burgemeester Renkema leidde de bijeenkomst in met een toespraak: ,,De herinnering aan de Tweede Wereldoorlog raakt versluierd, wij herdenken al die slachtoffers omdat zij het hoogst denkbare offer voor onze vrede hebben gebracht. Angst raakt de kern van ons bestaan. Onze samenleving is niet in een permanente staat van angst, toch maken veel mensen zich zorgen om onder meer de toenemende agressie. Individuele vrijheden staan onder druk. De samenleving is de laatste jaren verhard, we moeten niet willen dat overheidscontrole sociale controle verdringt. Uiteindelijk komt het op onderlinge solidariteit aan.''

Monument

De stille tocht werd gehouden vanaf centrum 'De Haen' naar het Walter Strang Monument op Park Weldam, waarbij de 'onbekende soldaat' Walter Strang een herkenbaar gezicht heeft gekregen door de inzet van Wim Rhebergen en Theo Zuurman. Nadat twee minuten stilte in acht waren genomen werden het college van B&W, het bestuur van de Oranjevereniging, de jeugd van Tienercentrum Blitz, afgevaardigden van schietvereniging Frans Tromp en de overige belangstellenden de gelegenheid geboden om kransen en bloemen te leggen.

Ter afsluiting van de plechtigheid werd teruggekeerd naar centrum De Haen waar gelegenheid was zijn voor het drinken van een kopje koffie.

advertentie