In het coalitieakkoord is vastgelegd dat iedere kern in de gemeente Nijkerk een centrum zou moeten hebben met een sociaal culturele functie. Afgelopen jaar werd het Hart van Nijkerkerveen gerealiseerd, een dorpshuis waar naast de bibliotheek ook de school en diverse sociaal-maatschappelijke organisaties een plek innemen. Het is een mooi voorbeeld van hoe een Hoevelakens dorpshuis er u...