Afbeelding
PR

Dorpskern van Hoevelaken wordt in 2021 aangepakt

17 september 2020 om 07:00 Nieuwbouw

HOEVELAKEN De dorpskern van Hoevelaken zal begin 2021 aangepakt gaan worden. Het betreft de eerste fase van het plan om het centrum te herontwikkelen. De gemeente Nijkerk organiseert binnenkort nog een inspraakdag voor inwoners van Hoevelaken.

Er zijn meerdere sessies geweest waarin uitgebreid overleg plaatsvond met de Visiegroep Centrum Hoevelaken, bestaande uit inwoners en ondernemers. In eerste instantie zou er in de zomer van 2020 een begin gemaakt worden met de herinrichting, maar COVID-19 gooide roet in het eten. Tijdens de eerste fase wordt met name de overgang van de Wiekslag naar De Brink aangepakt, waaronder het zebrapad. Ook het Dokterspaadje is aan een upgrade toe en een deel van de Kantermarsweg.

INSPRAAK Volgens wethouder Wim Buitenhuis was er een grote noodzaak om voor het centrumplan een inspraakmoment te organiseren. Buitenhuis: ,,We wilden dit heel gestructureerd en coronaproof doen. Daarom wordt er binnenkort een datum geprikt waarbij we een hele dag in Hoevelaken aanwezig zullen zijn zodat mensen de ruimte en de tijd hebben om de plannen te bekijken en daar hun visie op te geven.We wilden dit niet online doen en nu kan iedereen straks op afspraak binnen komen lopen.”

OPPEPPER In januari 2018 kwam er een verzoek van het gemeentebestuur om een plan te maken om het centrum anders in te richten. Toen is de Visiegroep Centrum Hoevelaken gevormd. Middenstanders, ondernemers, omwonenden en vertegenwoordigers van de gemeente gingen samen aan de slag om het centrum, dat flink verouderd is, een oppepper te geven. Vooral de Wiekslag is velen een doorn in het oog. Er is veel leegstand. De infrastructuur moest aangepast worden én het centrum moest aantrekkelijk gemaakt worden qua beleving. Ondernemers en eigenaren zijn uitgedaagd om te vernieuwen en nieuwbouw te plegen in het winkel- en woningbestand. Een eerdere avond met de bevolking van het dorp werd bezocht door 200 mensen.

FIETSVOORZIENINGEN In het vernieuwde centrum komt een mix van moderne en klassieke elementen. Binnen het centrum komen er meer fietsvoorzieningen. Op de Westerdorpsstraat wordt na de verbouwing een regime van 15 kilometer gehanteerd in het winkelgedeelte. Ook de entrees naar het centrum worden verbeterd en verlegd. Er komt een grote brede oversteek tussen de Brink en de Wiekslag. De auto wordt te gast in het centrum. Rondom de oversteek worden vier bomen geplaatst zodat het centrum groener wordt. In de eerste fase van de nieuwe infrastructuur wordt het Dokterspaadje naast de oude dokterspraktijk verbreed zodat zowel fietsers als voetgangers meer ruimte krijgen.

Door de Westerdorpstraat nog verkeersluwer te maken en van de Kantermarsweg een voorrangsweg te maken wordt het overige verkeer uitgedaagd om een andere route te nemen. De Kantermarsweg wordt een voorrangsroute met uitzondering van de oversteek bij het Dokterspaadje.

Door de bouw van nieuwe woningen en appartementen hoopt de visiegroep ook tegemoet te komen aan de wens van de inwoners voor meer seniorenwoningen en woningen voor starters. Ook dorpshuis de Stuw wordt bij de plannen getrokken.

ONTWERP Dirk van Bakhuizen, voorzitter van de Visiegroep Centrum Hoevelaken is blij dat het plan eindelijk kan worden gepresenteerd aan een groter publiek: ,,Eind juni hebben we onze laatste overleg gehad met de stedenbouwkundige over hoe het definitieve ontwerp er uit komt te zien. Ik ga er vanuit dat dit ook het ontwerp is dat straks ter inzage komt te liggen. We hebben de grote inspraakavonden al gehad, nu is er een gedetailleerde invulling klaar van datgene wat we bedacht hebben. Dit wijkt niet veel af van wat we met de bevolking hebben afgesproken.” Tijdens de inspraakdag zullen diverse leden van de visiegroep aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

door Maranke Pater

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie