De Koningsspelen worden sinds de troonsbestijging van koning Willem-Alexander in 2013 gehouden. Jaarlijks doen meer dan 1,2 miljoen kinderen, afkomstig van ruim 6000 basisscholen mee. Al die kinderen studeren ieder jaar het Koningsspelenlied in, dit jaar het nummer ‘Zij aan zij’. Het wordt gezongen en er wordt op gedanst tijdens de warming-up van het sportevenement.