Door de gemeente Nijkerk is een gebied langs de A28 aangewezen als zoekgebied voor de plaatsing van twee windmolens en de aanleg van zonnevelden. Onder meer wordt het bedrijventerrein Smidspol genoemd als mogelijke locatie voor windmolens, maar ook het gebied rond de verbindingsweg wordt genoemd als mogelijke locatie. Volgens wethouder Harke Dijksterhuis valt er niet aan de komst van ...