De resultaten van de nieuwe kankeratlas geselecteerd op huidkanker - melanoom.
De resultaten van de nieuwe kankeratlas geselecteerd op huidkanker - melanoom. kankeratlas.iknl.nl

Kankeratlas toont hoog aantal diagnoses van melanoom in regio Nijkerk

18 januari 2023 om 12:53 Zorg

REGIO (ANP) Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) heeft de 24 meest voorkomende kankersoorten in Nederland in kaart gebracht in een zogeheten kankeratlas. Daarmee wil het kankercentrum inzichtelijk maken hoe vaak bepaalde kankersoorten ergens voorkomen, gebaseerd op waar mensen woonden toen ze de diagnose kregen. Per regio kan de atlas aangeven of het aantal diagnoses van een bepaalde kankersoort hoger, lager of gelijk is aan het Nederlandse gemiddelde.

De atlas laat bijvoorbeeld zien dat in veel gebieden langs de kust meer huidkanker voorkomt dan gemiddeld. Dat komt waarschijnlijk doordat mensen aan de kust langer worden blootgesteld aan de zon en omdat daar een hogere zonkracht is, aldus het IKNL. Maar ook in Amersfoort Noord, Leusden, Nijkerk en Woudenberg wordt die diagnose (melanoom) 21 tot 40 procent vaker vastgesteld dan op basis van het landelijke gemiddelde kan worden verwacht. In de regio in en rond Nijkerk wordt echter juist minder vaak maagkanker vastgesteld dan gemiddeld in het land.

Er is nog een lange weg te gaan om de redenen van alle geografische verschillen te begrijpen

Verder ziet het kankercentrum ook veel regionale verschillen in het aantal diagnoses van longkanker. In vrijwel alle grootstedelijke gebieden verschilt het ook nog eens per wijk hoe vaak longkanker voorkomt. Het centrum van Amersfoort scoort bijvoorbeeld 7 procent hoger dan landelijk, terwijl ‘noord’ er 14 procent onder zit (Leusden -28 procent, Woudenberg -14 en Nijkerk -9). Hoe vaak longkanker voorkomt hangt vooral af of en hoeveel mensen in het verleden hebben gerookt.

DEELNAME ONDERZOEKEN Regionaal zijn ook verschillen te zien in hoe vaak baarmoederhalskanker voorkomt. Het IKNL verklaart dat door het al dan niet meedoen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Voor alle kanker samen is nauwelijks variatie te zien tussen gebieden in Nederland, aldus het kankercentrum.

,,Er is nog een lange weg te gaan om de redenen van alle geografische verschillen te begrijpen. Maar de atlas is ontworpen om inzicht te bieden en zo onderzoek te versnellen, vooral in de gebieden die dit het meest nodig hebben. Daarnaast kunnen er door de inzichten uit de kankeratlas, bijvoorbeeld op het gebied van longkanker, huidkanker en baarmoederhalskanker, regionaal preventiebeleidsmaatregelen genomen worden om de impact van kanker te reduceren”, aldus Valery Lemmens, onderzoeker en bestuurder van het IKNL.

‘GERICHTERE PREVENTIE’ KWF laat weten blij te zijn met de atlas. ,,De kankeratlas verschaft onderzoekers, politici en burgers inzichten die er voorheen niet waren. Het is een geweldig middel om tot een gerichtere en ook lokale aanpak van kankerpreventie te komen. Daarom stellen we voor GGD’en een bedrag van 6 miljoen beschikbaar om met lokale of regionale plannen te komen”, aldus KWF-directeur Carla van Gils.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie