Een delegatie van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport op bezoek bij Gezondheidscentra Nijkerk.
Een delegatie van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport op bezoek bij Gezondheidscentra Nijkerk. Gezondheidscentra Nijkerk

Ministerie bezoekt Gezondheidscentra Nijkerk: ‘Fors minder geld voor de zorg’

14 juni 2022 om 14:00 Zorg

NIJKERK Een delegatie van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport bracht donderdag 9 juni een bezoek aan Gezondheidscentra Nijkerk. Aanleiding voor het bezoek was een brief van huisarts Anne Marie Visser. In deze brief uitte zij haar zorgen over de forse afname van samenwerkingsgelden voor Nijkerk, en de tegelijkertijd toenemende werkdruk. 

,,Deze gelden zijn altijd belangrijk geweest voor een sterk samenwerkingsverband tussen de diverse zorgverleners in Nijkerk. Denk hierbij aan de samenwerking tussen huisartsen, wijkzorg, fysiotherapeuten, apotheek, ergotherapeuten, cesartherapeuten, diëtisten, psychologen en verloskundigen. De gezondheidszorg in Nijkerk is al jaren goed georganiseerd en zelfs een voorbeeld in Nederland. Door het wegvallen van een toereikende bekostiging is veel ondersteunend personeel noodgedwongen ontslagen. Nu komen veel organisatorische taken weer op de schouders van de zorgverleners neer”, legt Visser uit. 

Ook is er fors minder geld beschikbaar voor samenwerkingsprojecten. ,,Dat is lastig in een tijd waarin de vraag naar zorg juist toeneemt en er tegelijkertijd ook sprake is van een personeelstekort. Dit geeft een toenemende werkdruk, die ook bij de zorgverleners in Nijkerk goed merkbaar is. Dan voelt het als een groot verlies als een flink deel van je ondersteunende management wegvalt.”

SPEERPUNTEN Er was deze middag genoeg te bespreken. ,,We waren op voorhand al blij en vereerd met het bezoek van VWS”, vertelt manager Fieke Lavèn. Ook andere belanghebbende partijen zoals vertegenwoordiging van Zilveren Kruis, de NZa, regio organisatie Huisartsen Eemland en InEen waren aanwezig.

,,Het was een leuke en informatieve middag, waar kritische vragen over en weer werden gesteld. Het ministerie van VWS presenteerde haar toekomstvisie op de basiszorg. Deze toekomstvisie bleek naadloos aan te sluiten bij de speerpunten van Gezondheidscentra Nijkerk. Daarbij kun je denken aan, naast goede basiszorg, ook veel aandacht voor leefstijl en preventie. Maar ook een goede samenwerking met het sociale domein (gebiedsteams van de gemeente en welzijnsorganisaties) en het bieden van een centraal aanspreekpunt voor patiënt en de overige lokale partners in de zorg.”

MINDER GELD Gezondheidscentra Nijkerk pleitte voor een eigen en betere financiering voor de lokale samenwerking. ,,We hopen dat Zilveren Kruis hier vervolg aan zal geven. Ondanks dat Nijkerk koploper is met een sterk georganiseerde zorg, moeten we het nu voorlopig met fors minder geld doen”, besluit Fieke Lavèn.

Sanne Koudijs
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie