Afbeelding
Pixabay

Gemeente Nijkerk maakt pré-mantelzorgwoningen mogelijk

Zorg

NIJKERK Met de mogelijkheid van het toestaan van pré-mantelzorgwoningen wil de gemeente Nijkerk voorsorteren op het zonder bouwkundige aanpassingen over kunnen gaan naar een mantelzorgwoning.

Op dit moment is de regelgeving zo dat een mantelzorgwoning alleen mogelijk is als er al sprake is van een intensieve zorgrelatie. Ervaringen aan de hand van voorbeelden leren dat het realiseren van een mantelzorgwoning meer werk oplevert dan kan worden gevraagd van een mantelzorger, die naast het verlenen van zorg ook vaak nog een deel-of voltijd baan heeft. Bovendien is er voor ouderen met het verdwenen van bejaardentehuizen een tussenfase verdwenen tussen zelfstandig wonen en verpleeghuis. 

Verpleeghuizen kennen bovendien veelal lange wachttijden. Dat maakt dat het college ervoor kiest pré-mantelzorgwoningen mogelijk te maken. Dit kan dan een goede oplossing bieden om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen en pré-mantelzorg te geven om op tijd in nabijheid van elkaar te gaan wonen. Het college geeft aan het belangrijk te vinden deze zorgrelatie te koesteren en te ondersteunen door de wijziging van de regelgeving op dit punt. Aan de pré-mantelzorgwoningen wordt wel een maximumtermijn van tien jaar verbonden. Hiermee wil men ongewenste bewoning voorkomen.

Door Wijnand Kooijmans

advertentie
advertentie