,,Het is fijn dat we door dit convenant nog meer kunnen betekenen voor het kwetsbare kind”, aldus wethouder Aboyaakoub.
,,Het is fijn dat we door dit convenant nog meer kunnen betekenen voor het kwetsbare kind”, aldus wethouder Aboyaakoub. Pixabay

Extra ondersteuning voor kwetsbare kinderen dankzij Handle with Care

Zorg

NIJKERK Begin december is het samenwerkingsverband ‘Handle with Care’ gestart in de regio Foodvalley. Dit is een initiatief van de politie, de gemeente en het primair en speciaal onderwijs in de gemeente in het kader van het landelijk programma ‘Geweld hoort nergens thuis’. Wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh legt uit waarom een dergelijk convenant nu al in de lockdown goed van pas komt.

De coronacrisis zorgt voor veel meer Veilig Thuis-meldingen landelijk en regionaal. Handle with Care draait om het handelen van een leerkracht en andere zorgpartners nadat er geweld binnen een gezin heeft plaatsgevonden waar de politie bij is gekomen. Aboyaakoub-Akkouh: ,,Scholen reageren op het signaal van een consulent leerrecht. Deze geeft bij de school aan als er geweld in een gezin is voorgevallen waar de politie bij betrokken is geweest. De consulent vertelt de leerkracht niet precies wat er is gebeurd vanwege privacyredenen. Maar de leerkracht kan het kind wel even extra ruimte geven, zeker als het niet wil werken, agressief of teruggetrokken wordt.”

AANDACHT Belangrijk is om de leerling tot rust te laten komen en eventueel aangepast werk te laten doen. ,,Kinderen hoeven niet over een situatie te praten, omdat ze loyaal zijn naar een gezin of zich schamen voor een situatie. Een leerkracht gaat, als hij of zij weet dat er zich geweld heeft voorgedaan, het betreffende kind wat gepaster benaderen, waardoor het kind zich weer veilig kan gaan voelen. Het is belangrijk dat iemand kinderen aandacht kan geven, wanneer ze thuis iets naars hebben ervaren.”

Soms is school de enige plek waar een kind zich op zijn of haar gemak voelt

ONDERSTEUNING In de eerste week dat Handle with Care van kracht was, kwam er al een melding op een school binnen. Het wordt als een mooie, laagdrempelige manier van ondersteuning gezien. ,,Nu scholen online lesgeven en fysiek gesloten zijn, komen meldingen bij de consulenten leerrecht terecht. Deze worden direct doorgegeven aan de directeuren van de basisscholen, ook in de vakanties. Het is belangrijk om laagdrempelige ondersteuning te kunnen aanbieden. De noodopvang is weer van start gegaan. Scholen kunnen nu veel meer maatwerk leveren aan kinderen die kwetsbaar zijn.”

Leerlingen kunnen te maken krijgen met geweld, armoede, verslaving of psychiatrische problematiek in een gezin. Per geval wordt beoordeeld in welke mate noodopvang nodig is. ,,Soms is school de enige plek waar een kind zich op zijn of haar gemak voelt.”

SIGNAAL Er is geen nachtopvang meer voor kinderen, omdat daar geen gebruik van werd gemaakt tijdens de vorige coronagolf. Als kinderen in een crisissituatie terechtkomen en er is politie aanwezig, dan wordt er een signaal naar Veilig Thuis afgegeven en naar de gebiedsteams in Nijkerk. Buiten kantoortijden is er spoedeisende zorg van Jeugdbescherming Gelderland. ,,We beschikken in Nijkerk al enige tijd over steungezinnen waar een kind terecht kan en voor een paar uurtjes opgevangen kan worden.”

Elk gezin kan op ieder moment kwetsbaar worden

In het voortgezet onderwijs gaan de praktijklessen door en volgen de eindexamenleerlingen ook les op school. ,,De scholen kunnen de leerlingen van wie we weten dat ze in een moeilijke thuissituatie zitten vragen naar school te komen. Ik ben ook heel blij dat er in het voortgezet onderwijs bij online thuisonderwijs nu van kinderen wordt geëist dat ze hun camera aanzetten. Op deze manier kun je ook zien hoe een kind ‘erbij zit’. Of het een blauw oog heeft, of slecht heeft geslapen.” 

Het Jeugd- en Jongerenwerk staat eveneens open voor kinderen in een kwetsbare situatie. ,,Elk gezin kan op ieder moment kwetsbaar worden. Stel dat een ouder onverwachts wegvalt door een scheiding, een ziekte of een overlijden en je hebt geen netwerk in je directe omgeving, dan zijn kinderen daar de dupe van. Het is fijn dat we door dit convenant Handle with Care nog meer kunnen betekenen voor het kwetsbare kind.”

Door Maranke Pater

advertentie