Wim Ruitenbeek
Wim Ruitenbeek

Nijkerk enorm populair bij dertigers die weg willen uit de Randstad

Wonen

NIJKERK Steeds meer Nederlanders vertrekken vanuit de Randstad naar elders in het land. Vorig jaar verhuisden iets meer dan 75.000 inwoners vanuit de Randstad naar een gemeente daarbuiten. Dat is het hoogste jaarlijkse aantal sinds de eeuwwisseling, meldt het CBS. Nijkerk blijkt een populaire verhuisbestemming. 

Het verhuissaldo in de gemeente Nijkerk ligt op 15,6. Dat is een flink stuk hoger dan in omliggende gemeenten als Putten (6,6), Barneveld (2,6) en Ede (3,8). Met name 30-plussers verlaten het stedelijke gebied in toenemende mate. Vooral gemeenten vlakbij het Randstedelijke gebied populaire verhuisbestemmingen. Nijkerk (Gelderland), Noord-Beveland (Zeeland) en Culemborg (Gelderland) telden vorig jaar relatief het hoogste ‘verhuissaldo’ met de Randstad. Dit betekent dat hier vanuit de Randstad relatief veel meer mensen naartoe verhuisden dan andersom.

Toch zijn ook gemeenten verderop in het land populair. Zo telt ook Schiermonnikoog een relatief grote influx Randstedelingen, net als bijvoorbeeld Westerveld en Lochem.Vanuit sommige gemeenten vertrekken juist meer inwoners naar de Randstad dan andersom. Dat is vooral het geval in studentensteden als Groningen, Enschede en Maastricht.

TREK UIT RANDSTAD Volgens het CBS neemt de trek vanuit de Randstad al sinds 2014 toe. In dat jaar verhuisden er iets meer dan 48.000 Randstedelingen naar een gemeente elders in het land. In 2020 was dat aantal gegroeid naar zo’n 70.000 en afgelopen jaar steeg dit verder. Tegelijkertijd bleef het jaarlijkse aantal Nederlanders dat juist naar de Randstad trekt redelijk stabiel op zo’n 55.000 per jaar. Per saldo vertrekken al sinds 2017 jaarlijks meer mensen vanuit het stedelijke gebied dan erheen, aldus het CBS.

Vooral inwoners van 30 jaar en ouder trekken uit de Randstad weg. Daartegenover staat dat twintigers er juist vaker naartoe trekken. Dat laatste gebeurt met name vanwege studie of werk.

Ondanks dat veel mensen van de Randstad naar andere gemeenten verhuizen, loopt het er niet leeg. Onder andere bevolkingsgroei en migratie uit het buitenland zorgen ervoor dat het inwoneraantal in veel gemeenten in de Randstad toeneemt.


OVER DE CIJFERS Het betreft hier een saldo van verhuizingen. Bij een positief verhuissaldo zijn er vanuit de Randstad meer mensen naar een gemeenten zijn gekomen dan andersom. Een negatief saldo betekent dat er meer mensen naar de Randstad zijn verhuisd vanuit deze gemeente dan andersom. Het gaat om het totaalaantal verhuisde personen in 2021 per duizend inwoners van de gemeente.

advertentie
advertentie