Gemiddeld zijn er in Nederland 105 kandidaten voor 100 beschikbare huizen, al zijn op gemeenteniveau grote verschillen zichtbaar.
Gemiddeld zijn er in Nederland 105 kandidaten voor 100 beschikbare huizen, al zijn op gemeenteniveau grote verschillen zichtbaar. Pixabay

Woningdruk in Nijkerk: 135 gegadigden voor iedere 100 woningen

Wonen

NIJKERK Er is een tekort van 390.000 woningen in Nederland. Dat komt neer op ongeveer 5 procent van het totaal aantal woningen, zo is te lezen in de Atlas voor gemeenten 2022. De onderzoekers keken naar het aantal woningzoekenden en de beschikbaarheid van woningen. Gemiddeld zijn er in Nederland 105 kandidaten voor 100 beschikbare huizen, al zijn op gemeenteniveau grote verschillen zichtbaar. 

In Nijkerk zijn 135 gegadigden voor iedere honderd woningen die beschikbaar komen, vergelijkbaar met Amersfoort: 138 gegadigden per honderd woningen. In enkele regiogemeenten (waaronder Leusden, Eemnes, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug), doet de woningdruk niet onder voor bijvoorbeeld Amsterdam; met meer dan 150 belangstellenden voor iedere honderd woningen. Bij een woondruk boven 100 is niet voor elke woningzoekende direct een woning beschikbaar.

In de provincie Utrecht en de regio rond Amersfoort is de woningdruk dus enorm. Van de grootste gemeenten is in Amsterdam en Amstelveen de nood het hoogst. Daar zijn voor elke 100 beschikbare woningen 150 gegadigden.

(Artikel gaat verder onder de afbeelding).


Op deze kaart vind je de woondruk per gemeente terug. Dat getal komt neer op het aantal huishoudens dat voor elke 100 woningen in de rij zou staan wanneer iedereen zijn woonwensen zou kunnen vervullen.

De minste druk op de woningmarkt is er aan de randen van Nederland, zoals Zeeland, Friesland, Groningen, de Achterhoek en Zuid-Limburg. In die gebieden ligt de behoefte ruim onder de 100 belangstellenden per 100 woningen. ,,Dat er in die regio’s toch geen massale leegstand is, komt doordat mensen uit andere regio’s, hun woonwensen bijstellen en uitwijken naar de ‘minder populaire regio’s”, zegt een onderzoeker van Atlas Research tegen persbureau ANP.

‘CIJFERS BZK TE POSITIEF’ Volgens Atlas Research, het bureau dat het onderzoek deed, is het woningtekort in Nederland beduidend hoger dan cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), dat het tekort op 279.000 woningen stelt. Het verschil komt door een andere meetmethode die het bureau hanteert. Zo laat Atlas de woonwensen van woningzoekenden, die naar voren kwamen in enquêtes, meetellen en tellen ook mensen van onder de 25 mee, die woonruimte zoeken, maar bijvoorbeeld nog bij hun ouders wonen. Het cijfer van BZK wordt bepaald door het aantal beschikbare en leegstaande woningen (99.000) af te trekken van het aantal van 378.000 huishoudens dat op zoek is of gaat naar een eigen woning.

advertentie
advertentie