Adriaan Goudswaard.
Adriaan Goudswaard. Richard Vennis

HON blijft vragen houden over Woonvisie gemeente Nijkerk 2020+

Wonen

NIJKERK De Nijkerkse gemeenteraad buigt zich op 25 juni over de aangepaste Woonvisie 2020+ waarin onder meer de nieuwbouwplannen voor de komende jaren zijn vastgelegd. Hoewel deze versie volgens Huurdersorganisatie Nijkerk (HON) een verbetering is ten opzichte van de eerdere versie, vraagt zij zich af of met dit beleidsdocument de enorme achterstand in het aantal sociale huurwoningen wordt ingehaald. ,,Wij vinden het jammer dat er de eerste jaren geen inhaalslag plaats vindt ter compensatie van het feit dat er de afgelopen jaren geen sociale huurwoningen bij zijn gekomen." 

Dat zegt HON-voorzitter Ron Weil. ,,In de Woonvisie wordt een percentage van 35 procent vastgesteld voor sociale woningbouw bij nieuwbouwprojecten, verdeeld in 30 procent sociale huur en maximaal 5 procent sociale koop. Maar in diezelfde visie wordt gesteld dat een grondgebonden sociale koopwoning - een rijtjeshuis met tuintje voor een gezin -  onder de huidige maximale prijsgrens van 200.000 euro niet haalbaar is. Daaruit trekken wij de conclusie dat als er over 35 procent sociale woningen wordt gesproken, er huurwoningen worden bedoeld.

Hij vervolgt: ,,We betwijfelen echter of de gemeente dit percentage hard gaat maken. Bij de bouwplannen voor het Kerkplein laat zij dit percentage direct al los. In plaats van 35 procent zijn hier 32 procent sociale woningen gepland. Wanneer er plaats zou worden ingeruimd voor twee of drie sociale woningen wordt de 35 procent waarschijnlijk wél gerealiseerd. Hoe moeilijk is het om dat aantal in de plannen op te nemen? In het bouwplan Nautenaseweg zijn zelfs helemaal geen sociale huurwoningen opgenomen. Je mag gerust weten dat we ons soms afvragen of de gemeente aan de hand van projectontwikkelaars loopt."

HON bestuurslid Adriaan Goudswaard, die de portefeuille Beschikbaarheid Woningen behartigt, kan zich bijzonder druk maken over het ,,gegoochel met cijfers". ,,De gemeente werkt met demografische cijfers van de provincie Gelderland, die niet van toepassing zijn op onze regio. Er worden woningbouwafspraken gemaakt met de Regio Food Valley terwijl Nijkerk zich zou moeten richten op de regio Eemvallei."

Het adviesbureau voor woningmarkt en leefomgeving Companen heeft een berekening gemaakt in het woningmarktonderzoek voor deze Woonvisie. Zij hebben daarbij onder andere gekeken naar de huishoudensontwikkeling, de inkomensverdeling en de huidige omvang van de sociale huurvoorraad. Voor de periode van 2020 tot 2030 wordt een behoefte van 320 tot 450 extra sociale huurwoningen voorzien, oftewel 32 tot 45 sociale huurwoningen per jaar. 

,,Dat is volstrekt onvoldoende" gaat Goudswaard verder. ,,Het aandeel sociale huurwoningen in de gemeente Nijkerk is met het huidige percentage van 22 procent al laag in vergelijking met het landelijk gemiddelde. We hebben hier ook nog eens ruim duizend actieve woningzoekenden. Hoe kan je met 32 tot 45 woningen ooit de achterstand in sociale woningen inhalen? De meest recente cijfers van WoningNet Eemvallei (waar alle woningcorporaties in de regio hun woningaanbod onderbrengen) laten een stijging van de wachttijd voor een woning zien. Die is met twee jaar opgelopen tot 8,7 jaar. We hebben onlangs met jongeren gesproken die zeiden dat zij zich niet bij WoningNet hebben ingeschreven als woningzoekenden omdat dat toch geen zin heeft. Hoe triest is dat?"

advertentie