Afbeelding
Archief BDU Media

Agrarisch bedrijf Nijkerkerveen stopt

Wonen

NIJKERKERVEEN De bestemming van het pand Nieuwe Kerkstraat 15 in Nijkerkerveen wordt omgezet van agrarisch naar wonen. Het hiervoor benodigde wijzigingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn er geen bezwaren ingediend.

Wijnand Kooijmans

Het agrarisch bedrijf is geëindigd en de aanwezige bebouwing wordt niet meer voor agrarische doeleinden gebruikt. Omdat de naastgelegen percelen, maar ook de woningen aan de overkant van de straat een woonbestemming hebben ligt het, zo zegt het college van burgemeester en wethouders, ook voor de hand de bestemming van Nieuwe Kerkstraat 15 te wijzigen in wonen.

De bestaande woning is al ingrijpend gewijzigd. Een gedeelte van de bestaande bebouwing gaat gebruikt worden als opslag voor het hier gevestigde aannemingsbedrijf. Door de gebouwen onder het overgangsrecht te brengen kunnen ze in de huidige vorm worden gehandhaafd.

advertentie
advertentie