Effect vertraging ‘Hoevelaken’ op plan ‘A1/A30’ nog onduidelijk

12 mrt 2021, 10:24 Verkeer en vervoer
heliflight.nl
Luchtfoto van knooppunt A1/A30 bij Barneveld.
Luchtfoto van knooppunt A1/A30 bij Barneveld.

HOEVELAKEN Het is op dit moment nog niet duidelijk of en zo ja in hoeverre nieuwe vertraging van de aanpak van knooppunt Hoevelaken (A1/A28) effect heeft op de plannen voor een nieuwe aansluiting A1/A30 bij Barneveld.

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft deze week heeft besloten het tracébesluit voor knooppunt Hoevelaken uit te stellen. Dit naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State over verschillende wegenbouwprojecten in het land, in relatie tot de aanpak van de stikstofproblematiek. Volgens de RvS is, kort door de bocht, bij diverse nieuwe projecten die in de pijplijn zitten, te weinig gekeken naar de gevolgen voor de natuur in brede zin. In de plannen zou rekening gehouden zijn met het effect op natuur in de directe om..