Afbeelding
Gemeente Nijkerk

Overleg met bewoners over parkeren Stadshaven gaat nog voor de zomer plaatsvinden

7 juni 2023 om 08:00 Politiek

NIJKERK Nog voor de zomermaanden wil wethouder Esther Heutink-Wenderich in gesprek met de bewoners van het gebied in en rond Stadshaven over onder meer de komst van een parkeerhub voor omwonenden.

De wethouder deed dit naar aanleiding van een motie, opgesteld door Niels Staal (VVD) en Irene Moes (PRO21) die de steun kreeg van alle overige fracties. Hierin werd aangedrongen op dat overleg, omdat het om een wijziging gaat van de kaders zoals die met de bewoners zijn besproken. De partijen willen voorkomen dat de ontwikkeling van Stadshaven leidt tot onaanvaardbare gevolgen voor de toch al hoge parkeerdruk in de omliggende wijken.

ONTSLUITING

Staal gaf aan dat de visie voor Stadshaven een mooi plan is, maar er wel zorgen bestaan over de ontsluiting en het vinden van een oplossing voor het parkeren. Voor hem is duidelijk dat de aanwijzing als centrumgebied noodzakelijk is om de wijk te kunnen ontwikkelen met een lager aantal parkeerplaatsen dan gebruikelijk is.

De in de gewijzigde visie opgenomen parkeerhub voor bezoekers ziet hij als een goede oplossing. Mede omdat deze kan dienen als ontlasting voor de Raadhuisstraat en de Bentinckstraat waar de parkeerdruk nu al hoog is. Staal beseft dat niet alles valt te faciliteren, maar wel moet worden geprobeerd om alles in zo goed mogelijke banen te leiden. Tot nu toe is de hub niet besproken met de omwonenden en dat vindt hij, en met hem de gehele raad, noodzaak om draagvlak te krijgen voor de parkeerhub voor bezoekers.

LOOPROUTE

Zaken die aan de orde moeten komen zijn onder meer de looproutes en de sociale veiligheid. Die gesprekken komen er volgens wethouder Heutink. De uitkomsten worden meegenomen in het ontwerpbestemmingsplan.

Irene Moes is kritisch over de ontsluiting, maar blij met de duurzaamheidseisen die zijn opgenomen en dat de openbare ruimte groen wordt ingevuld. Ze vindt dat noodzakelijk voor de sociale cohesie en ontmoeting. Patricia van Loozen (De Lokale Partij) geeft aan dat haar partij kritisch gaat kijken naar de hoogte van de woningbouw en of dat passend is voor de omgeving. Aan haar wens om ook te praten met de ondernemers die in het gebied actief zijn, wordt gevolg gegeven, zo gaf de wethouder aan.

MOTIE

Bert Veldhuizen (CDA) hield het kort. ,,Als onze zorgen zijn verwoord in de motie.” Menno Aman (ChristenUnie/SGP) zegt dat zijn fractie kritisch staat ten opzichte van de ontsluiting van de wijk. Ook vraagt hij zich af of het parkeren uiteindelijk wel voldoende draagvlak heeft in de wijk. 

Wethouder Heutink zegt dat collega René Windhouwer in gesprek is met onder meer de provincie over de ontsluiting van de wijk, omdat dit ook het college van burgemeester en wethouders wel zorgen baart. In antwoord op Staal geeft ze aan dat het tekort aan parkeerplaatsen in het centrum en de oplossingen worden betrokken bij de herontwikkeling van Huize St. Jozef en de realisering van het plan Kerkplein.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie