Afbeelding
Arjen Gerritsma

Hertelling van stemmen gemeenteraadsverkiezingen in Nijkerk

19 maart 2022 om 13:10 Politiek Gemeenteraadsverkiezingen 2022

NIJKERK In Nijkerk worden de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen herteld. Formeel moet daar maandag nog een besluit over worden genomen door het hoofdstembureau, maar zowel burgemeester Gerard Renkema, hoofd van dat stembureau, als alle politieke partijen hebben zich uitgesproken voor een hertelling.

De zaak is aangekaart door PRO21. Lijsttrekker Irene Moes geeft aan, dat men bij het analyseren van de uitslag tot de conclusie kwam dat het verschil bij de toekenning van de tweede restzetel tussen haar partij en de VVD wel erg klein was. Het kan gaan om enkele stemmen. Dat was voor haar aanleiding aan de bel te trekken en de hertelling voor te stellen.

Dat werd zaterdagmorgen tijdens het debat over de voortgang van de coalitievorming duidelijk. Alle partijen stemmen in met de benoeming van een informateur die door het CDA wordt voorgedragen. Die moet bij alle partijen gaan peilen waaraan de voorkeur wordt gegeven als het gaat om de vorming van een nieuw college.

MARGINAAL VERSCHIL Burgemeester Renkema gaf aan dat bij het bepalen van de restzetels overduidelijk was dat het CDA de eerste restzetel kreeg toegewezen. Bij het toewijzen van de tweede restzetel is er maar een marginaal verschil tussen PRO21 en de VVD. De eerste partij krijgt daardoor zes zetels, de VVD moet het doen met drie zetels en dat levert voor die partij een teleurstellende uitslag op.

ZICHZELF BENADELEN Onderzoek leert dat bij acht stembureaus het aantal uitgebrachte stemmen niet overeenkomt met het aantal ingeleverde stempassen of omgekeerd. Dat maakt dat één stem al beslissend kan zijn als het gaat om de verdeling van de restzetel. Alle partijen prijzen PRO21 dat om deze reden is aangedrongen op een hertelling, ondanks dat de partij zich hierdoor eventueel zelf kan benadelen.

De verwachting is dat na een officieel besluit van het hoofdstembureau maandagmiddag met het hertellen van de stemmen kan worden begonnen. De definitieve uitslag moet dan aan het eind van de dinsdagmiddag bekend zijn. Al zal het, zo verwacht Renkema, hard werken zijn om dat tijdstip te halen.

VERTROUWEN Tijdens het debat over de uitslag zaterdagmorgen gaf Harke Dijksterhuis (lijsttrekker ChristenUnie/SGP) aan graag met alle partijen in discussie te willen gaan over het terugwinnen van het vertrouwen van de kiezer. Aanleiding hiervoor is dat hij tijdens de verkiezingscampagne te horen heeft gekregen dat bij een deel van de kiezer dat vertrouwen wel weg is.

Wie de informateur wordt, is nog niet bekend. Matthias Blankesteijn van het CDA wil over de invulling van de naam overleg voeren met de overige partijen. Gezien de uitslag van de verkiezingen zijn meerdere combinaties mogelijk als het gaat om de vorming van een nieuw college, waarbij Niels Staal (VVD) aangaf, dat gezien de verkiezingsuitslag, zijn partij op dit moment bescheidenheid past. Alom waren er felicitaties voor De Lokale Partij, die als winnaar van de verkiezingen wordt gezien, ondanks dat ook PRO21 voorlopig een zetel winst heeft geboekt.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie