CDA-raadslid Bert Veldhuizen.
CDA-raadslid Bert Veldhuizen. CDA Nijkerk

CDA uit zorgen over plannen versmalling Oranjelaan

Politiek

NIJKERK De afgelopen tijd kon via twee inloopbijeenkomsten kennis worden genomen van de plannen voor de reconstructie van de Oranjelaan en het Willem Alexanderplein. De plannen omvatten onder andere het laten verdwijnen van 52 parkeerplaatsen op het Willem Alexanderplein enh et versmallen van de stationsweg.

De lokale fractie van het CDA heeft naar eigen zeggen ‘bedenkingen bij de voorliggende plannen’. CDA-raadslid Bert Veldhuizen: ,,Wij zijn bang voor gevaarlijke situaties wanneer de stationsweg versmald wordt. Deze weg is in het verleden niet voor niets verbreed. Versmallen zou pas aan de orde moeten zijn wanneer er een oplossing gevonden is voor de grote verkeersstroom over deze weg. Ook zien we een risico in het weghalen van aanwezige parkeerplaatsen: de parkeerdruk in de Oranjebuurt is al erg hoog, en zal hierdoor alleen maar toenemen. Wat het CDA betreft onwenselijk.”

Daarom heeft de Nijkerkse CDA-fractie het college gevraagd of zij de versmalling van de stationsweg vooralsnog niet wil uitvoeren, dan wel met een betere en veiliger oplossing te komen en de parkeerplaatsen te handhaven. De fractie ziet de beantwoording met belangstelling tegemoet.

advertentie