Onder 'urban sports' valt onder andere skaten.
Onder 'urban sports' valt onder andere skaten. Pixabay

Gemeente bekijkt mogelijkheden voor ‘urban sports’

Politiek

NIJKERK De gemeente Nijkerk gaat op korte termijn enkele aanvullende attributen plaatsen op de bestaande skatebaan in het Paasbos. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de indiener van het burgerinitiatief ‘urban sport’ om te komen tot actieve en uitdagende sporten in de openbare buitenruimte. Tevens wordt hierin gepleit voor een nieuwe skatebaan die voldoet aan de wensen van skaters, BMX’ers en stuntsteppers.

Door de gemeente wordt momenteel een speelruimteplan geschreven dat dit jaar gereed moet komen. In de gemeente Nijkerk zijn drie skatefaciliteiten en een beweegplein. Volgens het college van burgemeester en wethouders kan het initiatief van urban sports worden gebruikt om het verdere speelruimtebeleid vorm te geven. Aangegeven wordt urban sports en individuele sporten steeds populairder worden. Dat maakt, zo vindt het college, dat het sportbeleid zich niet alleen moet richten op verenigingen maar ook op andere vormen van bewegen. Waarbij wordt aangetekend dat urban sports ook onderdeel kan zijn van het verenigingsleven, gezien de raakvlakken met turnen en atletiek.

VOORWAARDE Aan de plaatsing van extra attributen op de skatebaan in Paasbos wordt wel de voorwaarde verbonden dat ze tijdelijk en verplaatsbaar zijn, zoals ze ook elders kunnen worden gebruikt als dit gebied wordt heringericht. Ook wordt afstemming met de omwonenden uitermate belangrijk gevonden. Skatebaan Corlaer is toe aan groot onderhoud. Dat moment wordt door de gemeente gebruikt om met jongeren en bewoners in gesprek te gaan om hun ideeën en wensen mee te nemen. 

Met de bewoners wordt gesproken over de eventuele behoefte om andere urban sports faciliteiten in deze wijk aan te brengen. Aangegeven wordt dat gezien de plannen voor herontwikkeling van de wijk Paasbos een vernieuwde skatebaan in Paasbos geen haalbare optie is op korte termijn. De ruwe schets die voor de herinrichting is opgesteld omvat wel een ‘urban play field’ vanuit de gedachte sporten in de openbare buitenruimte beter te faciliteren.

ROL Nijkerk Sportief en Gezond kan, zo voert het college aan, een rol spelen de activiteiten die vallen onder urban sports te promoten onder jongeren. Dit samen met het jeugd- en jongerenwerk. Urban sports biedt kansen aan sommige verenigingen om hun activiteiten uit te breiden, bijvoorbeeld met freerunning of calisthenics. Indien hiervoor faciliteiten nodig of gewenst zijn wil de gemeente, samen met de verenigingen, kijken naar (subsidie)mogelijkheden. 

Bij de gesprekken over het aanbod op verschillende niveaus wil het college ook meisjes en jongeren met een beperking betrekken. De groep skaters bestaat vooral uit jongens. Met het betrekken van de twee genoemde groepen wil de gemeente verschillende perspectieven mee nemen in de behoeften en het ontwerp. De plannen zoals die worden omschreven door het college worden voorgelegd aan de raadscommissie. Met de betrokkenen wil men de komende maanden concrete plannen maken die passen binnen de beschikbare budgettaire en ruimtelijke kaders.

Door Wijnand Kooijmans

advertentie