Afbeelding
www.pixabay.com

Achttien procent van de Nijkerkse jeugd heeft overgewicht; samenwerking JOGG gaat door

Overig

NIJKERK De gemeente Nijkerk zet de samenwerkingsovereenkomst met Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) voort. Het doel is volgens wethouder Harke Dijksterhuis dat hiermee een vervolg wordt gegeven aan het stimuleren van zoveel mogelijk kinderen en jongeren om gezond te eten, genoeg te bewegen en goed te slapen. 

JOGG is een landelijk netwerk van gemeenten, maatschappelijke welzijns- en zorgorganisaties, kennisinstellingen en bedrijven. Samen wordt gewerkt aan een onderbouwde, integrale methodiek die is gericht op het gezonder maken van de fysieke en sociale leefomgeving en voor passende ondersteuning en zorg voor kinderen en jongeren met overgewicht en obesitas. Aangegeven wordt dat in de gemeente Nijkerk al veel activiteiten worden gehouden om jeugd meer kennis te geven over gezonde voeding. Dit gebeurt met name in het onderwijs, de kinderopvang en de sportverenigingen. Desondanks blijft overgewicht een groeiend probleem.

GROEIEND PROBLEEM Aangegeven wordt dat in de gemeente Nijkerk al veel activiteiten worden gehouden om jeugd meer kennis te geven over gezonde voeding en gezond eten. Dit gebeurt met name in het onderwijs, de kinderopvang en de sportverenigingen. Desondanks blijft, zo wordt erkend, overgewicht een groeiend probleem. 

OVERGEWICHT De laatste jaren groeien de overgewichtcijfers omdat kinderen steeds minder bewegen en steeds minder vaardig zijn in bewegen. Sinds de coronapandemie stijgen de cijfers zelfs sneller. Dit komt enerzijds doordat er minder bewogen en gesport werd, maar ook omdat sportvereniging vaak dicht waren. Uit cijfers blijkt dat achttien procent van de Nijkerkse jeugd overgewicht heeft.

ZORGKOSTEN Geconstateerd is dat kinderen en jongeren met overgewicht vaak niet lekker in hun vel zitten. Ze zijn minder fit dan leeftijdsgenoten, worden vaker gepest en de kans is groter dat ze fysieke problemen krijgen. Het is daarnaast bekend dat overgewicht vaak aanzienlijke zorgkosten met zich meebrengt. Volgens het college van burgemeester en wethouders is investeren in preventie rondom overgewicht belangrijk. Door de samenwerking blijft de gemeente voorzien van informatie, kennis en ondersteuning.

In het verleden moest nog 5.000 euro per jaar worden betaald, dat bedrag kan inmiddels in de gemeentelijke kas blijven. De JOGG zelf is tevreden hoe het in Nijkerk gaat, zo zegt Dijksterhuis. De uitgangspunten zijn goed geborgd en er wordt steeds integraler met de JOGG thema’s aan de slag gegaan. 

Door Wijnand Kooijmans

advertentie
advertentie