Op de plek van het oude gemeentehuis komen woningen.
Op de plek van het oude gemeentehuis komen woningen. Janus Visser/BDU

Groen licht voor plan Stadshaven

Nieuwbouw

NIJKERK De gemeente Nijkerk mag een actieve grondpolitiek (het aankopen van grond) voeren voor de realisatie van de plannen voor de Havenkom. De raad stemt daar unaniem mee in.

Peter Collignon (De Lokale Partij) wijst wel op het trage verloop. Als oorzaak ziet hij ,,de opstelling van partijen in het gebied die voor hun eigen belangen opkomen, waar de raad het algemeen belang moet dienen.” Het beschikbare geld wil hij niet besteden aan kosten van advocaten. Daarom roept hij op om in gesprek te blijven met alle partijen. 

RISICO’ S Menno Aman (ChristenUnie/SGP) vindt dat snelheid niet ten koste mag gaan van een weloverwogen besluit. Het perspectief voor het oplossen van de woningnood vooral bij jongeren en senioren spreekt zijn partij aan. Dat wint het ook van de aarzeling die er is bij de partij ten aanzien van de financiële risico’s die de gemeente loopt. Bert Veldhuizen (CDA) vindt dat de risico’s zo goed mogelijk zijn geanalyseerd en dat geeft zijn partij vertrouwen.

Wethouder Esther Heutink vindt het plan van essentieel belang voor Nijkerk als levendige stad, waarbij ze waarde hecht aan het vasthouden aan de woonvisie, ook bij stijgende bouwkosten.

Door Wijnand Kooijmans

advertentie
advertentie