Gebied Slichtenhorst vanuit de lucht.
Gebied Slichtenhorst vanuit de lucht. Google Maps

Stichting Buurtschap Slichtenhorst zet vraagtekens bij plannen gemeente

18 januari 2022 om 09:30 Nieuwbouw

NIJKERK De Stichting Buurtschap Slichtenhorst zet vraagtekens bij zowel de mobiliteitsvisie als de concept-omgevingsvisie van de gemeente Nijkerk. Daarnaast vindt LTO, de ondernemersorganisatie voor Nederlandse boeren en tuinders, dat men vooraf te weinig inspraak heeft gehad bij het opstellen van de plannen. 

Philip Kroon zet namens de Stichting Natuur en Milieuzorg Noord-West Veluwe onder meer vraagtekens bij nut en noodzaak om aan de zuid-oostzijde een nieuwe ontsluiting van de inbreidingslocatie station Nijkerk/Luxool richting de Oude Barneveldseweg-Paasbosweg naar de N301 aan te leggen. Volgens Kroon kan de huidige Barneveldseweg met wat aanpassingen prima als wijkontsluitingsweg fungeren voor deze kant van de inbreidingslocatie. Nieuwe infrastructuur aan deze zuid-oost zijde wordt niet nodig gevonden en doet volgens hem geen recht aan het handhaven van het open karakter van dit gebied.

HOOGBOUW Ook vindt men dat te vaak gekozen wordt voor hoogbouw, zoals vijftig meter hoog in de omgeving van station Nijkerk, Hoevelaken en de Havenkom. Met name de 28,5 meter hoogte in de rand van het gebied Doornsteeg-Arkemheenweg ziet men als een aantasting van de kernkwaliteit van de Arkemheense polder.

De stichting pleit ervoor om verkeer over de N301 te ontmoedigen en niet meer open te stellen voor vrachtverkeer

AUTO TE GAST Stichting Buurtschap Slichtenhorst pleit ervoor om op de Slichtenhorsterweg en de Oude Amersfoortseweg het principe ‘auto te gast’ toe te passen en op de Slichtenhorsterweg en de Blokhuizersteeg alleen bestemmingsverkeer toe te staan. De gekozen oplossing om de Arkemheenweg door te trekken naar de N301 door het landelijk gebied van Slichtenhorsterweg wordt gezien als ‘symptoombestrijding’ en zal volgens de stichting alleen maar meer verkeer aantrekken. De stichting pleit ervoor om verkeer over de N301 te ontmoedigen en de weg niet meer open te stellen voor vrachtverkeer. 

Door prioriteit te geven aan woningbouw wordt er naar de mening van de stichting alleen een visie op korte termijn gepresenteerd in plaats van een visie voor de langere termijn. ,,Te sterk gedreven door de hot items van de laatste paar jaar. Het maakt ook dat meerdere zaken die belangrijk zijn niet de gewenste prioriteit krijgen”, is de stichting van mening. 

ONTWIKKELGEBIED Slichtenhorst moet wat de stichting betreft behouden blijven als kern en ontwikkelgebied voor landbouw, cultuurhistorie, natuur en recreatie. Dat maakt dat in hun ogen moet worden gekeken naar het verplaatsen van de sportvelden naar De Flier. Het gebied Luxool moet dan in het geheel worden benut voor woningbouw. In inbreidingsgebieden moet worden gekozen voor hoogbouw, vindt de stichting. Ook moet er wat hen betreft gekeken worden of kantoorruimtes kunnen worden omgebouwd tot woonruimtes.

De stichting neemt stelling tegen het aanleggen van een ontsluitingsweg door het gebied Slichtenhorst, omdat hierdoor het historisch landschap zou worden aangetast. Ze zien de buffer tussen het historisch landschap van Slichtenhorst en de bebouwing van Nijkerk verloren gaan en vrezen aantasting van de openheid van het slangenlandschap in oostelijke en zuidelijke richting.

De aanleg van sportvelden in het gebied Slichtenhorst veroorzaakt volgens de stichting lichtvervuiling in het gebied, met negatieve gevolgen voor de flora en fauna. Gepleit wordt voor ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw.

De bezwaren worden meegenomen en verder worden tijdens de inspraakprocedure. 

Door Wijnand Kooijmans

Sanne Koudijs
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie