Afbeelding
Arjen Gerritsma

Werkbezoek Tweede Kamerlid SGP in teken van bereikbaarheid gemeente Nijkerk

Nieuwbouw

HOEVELAKEN De ChristenUnie-SGP in Nijkerk heeft afgelopen vrijdag Tweede Kamerlid Chris Stoffer, van de SGP, bijgepraat over woningbouw en verbeteringen in de bereikbaarheid van Hoevelaken. Beide wethouders en een afvaardiging van de fractie waren hierbij aanwezig. Hun oproep was duidelijk: de noodzaak om meer woningen te bouwen moet samengaan met verbeteringen in de bereikbaarheid van Hoevelaken. Maar dit geldt ook voor Nijkerk. De reconstructie van Knooppunt Hoevelaken moet versneld worden opgepakt.

Op de fiets langs beoogde bouwlocaties en het knooppunt Hoevelaken, heeft de lokale ChristenUnie-SGP duidelijk gemaakt welke knelpunten er zijn voor de bereikbaarheid van Hoevelaken nu en bij de gewenste bouw van extra woningen. Wethouder Wim Oosterwijk: ,,De wens is om ook aan de oostzijde van Hoevelaken tot een ontsluiting te komen. Op termijn is dat echt nodig om de bereikbaarheid én de leefbaarheid van Hoevelaken op peil te houden”. Wethouder Harke Dijksterhuis, tevens lijsttrekker bij de komende verkiezingen: ,,De urgentie om in gemeente Nijkerk, maar zeker ook in Hoevelaken, woningen te bouwen is enorm. Er is op dit moment echt bijna geen woning te krijgen.” 

Tweede Kamerlid Chris Stoffer is blij met deze inhoudsvolle start van de landelijke betrokkenheid van de SGP fractie van de Tweede Kamer bij de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. ,,Zo’n werkbezoek maakt mij opnieuw duidelijk dat we ook in de Tweede Kamer het beleid voor extra woningen echt moeten combineren met mobiliteitsbeleid” geeft Chris Stoffer aan. ,,Goed openbaar vervoer op station Hoevelaken blijft van groot belang. Inzetten op de fiets als lokaal en regionaal vervoermiddel zal bijdragen aan de bereikbaarheid. Maar het is ook nodig om de bereikbaarheid over de weg op orde te hebben voor onze gemeente”.

advertentie