V.l.n.r. Wethouder Wim Oosterwijk, wethouder Harke Dijksterhuis, gedeputeerde Peter Kerris (Provincie Gelderland) en Peter Toonen (directeur-bestuurder Woningstichting Nijkerk) bij de ‘opstapwoningen’ (Tiny Houses) in Nijkerk.
V.l.n.r. Wethouder Wim Oosterwijk, wethouder Harke Dijksterhuis, gedeputeerde Peter Kerris (Provincie Gelderland) en Peter Toonen (directeur-bestuurder Woningstichting Nijkerk) bij de ‘opstapwoningen’ (Tiny Houses) in Nijkerk. Arjen Gerritsma

Gedeputeerde Provincie Gelderland brengt bezoek aan Nijkerk

18 september 2020 om 17:17 Nieuwbouw

NIJKERK Gedeputeerde Peter Kerris van Provincie Gelderland heeft op vrijdag 18 september een bezoek gebracht aan de gemeente Nijkerk. Het bezoek vond plaats in het kader van het ‘Actieplan Wonen’ van de provincie.

Met dit actieplan wil de Provincie Gelderland voor versnelling van woningbouw zorgen. Het actieplan is gericht op doorstroming van huishoudens en op betaalbare woningen voor starters, ouderen en andere doelgroepen. De in juni vastgestelde Woonvisie van de gemeente Nijkerk zet in op dezelfde onderwerpen.

FLEXIBELE WOONVORMEN Tijdens het bezoek was er speciale aandacht voor flexibele woonvormen en voor starters. Peter Kerris ging onder andere in gesprek met bewoners van de Tiny Houses aan de ds. Kuyperstraat. Deze woningen zijn neergezet om starters, spoedzoekers en statushouders tijdelijk een dak boven het hoofd te geven. 

In deze periode kunnen de bewoners op zoek gaan naar andere woonruimte. De gemeente Nijkerk wil op naastgelegen terreineen zelfde concept realiseren. “Er is hier veel vraag naar nieuwe woningen voor verschillende doelgroepen. Ik ben blij dat de gedeputeerde vandaag zo uitgebreid de tijd heeft genomen om te kijken hoe we in samenwerking tot goede resultaten kunnen komen. En het was mooi om te zien hoe inspirerend de gesprekken met de starters en de bewoners waren”, geeft wethouder Harke Dijksterhuis aan.

ZOEKTOCHT Peter Kerris had ook een gesprek met starters uit de gemeente. Voor starters in zowel Nijkerk als de rest van de provincie is het moeilijk om een woning te vinden. Hij sprak met hun over de zoektocht naar een betaalbare woning en hoe de provincie hieraan kan bijdragen. 

De gemeente Nijkerk heeft in de Woonvisie opgenomen dat bij nieuwe woningbouwprojecten 35% van de woningen sociaal moet zijn en minimaal 10% een koopprijs van maximaal 260.000 euro moet hebben Daarmee wordt het aanbod aan betaalbare woningen vergroot. Dit werkbezoek was voor beide partijen een gelegenheid om kennis uit te wisselen en om te kijken waar kansen liggen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie