De Skaeve Huse, een alternatieve woonvorm voor mensen die structureel woonoverlast veroorzaken.
De Skaeve Huse, een alternatieve woonvorm voor mensen die structureel woonoverlast veroorzaken. Robin van Utrecht

Vragen rond komst Skaeve Huse op grens van Nijkerk

27 oktober 2022 om 16:30 Maatschappelijk Tips van de redactie

NIJKERK De fractie van De Lokale Partij maakt zich zorgen over de mogelijke gevolgen voor Nijkerks grondgebied als de plannen van de gemeente Amersfoort doorgaan om een Skaeve Huse aan de Palestinaweg-Oost te realiseren.

Het gaat om begeleid wonen in een rustige omgeving met weinig prikken van buitenaf. Het is bestemd voor mensen die door die prikkels vaak overlast veroorzaken in woonbuurten waar ze vaak noodgedwongen wonen.

VRAGEN Voor Cathy van Manen is de komst van het huis reden vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Mede omdat de gemeente Amersfoort Nijkerk pas bij het plan heeft betrokken toen de locatie aan de Palestinaweg-Oost als meest geschikte uit de bus kwam.

RISICO’S Van Manen vraagt wat de mening is van het college over het feit dat ook zij het plan uit de media hebben vernomen. Ze wil dat de raad zo snel mogelijk wordt geïnformeerd over de door het college te nemen stappen rond de problematiek. Voor het raadslid van De Lokale Partij is het de vraag of het college de zorgen van deze partij deel uit de situering van het Skaeve Huse. Dit omdat deze komt te liggen langs een fietsroute waar veel Nijkerkse jeugd en inwoners dagelijks gebruik van maken. ,,Is het college al in overleg met de Nijkerkse scholen omtrent de mogelijke plaatsing van het Skaeve Huis en de mogelijke risico’s die hieraan zijn verbonden.”

Bij Van Manen leeft de gedachte dat net als bij de situering van coffeeshop ’t Klavertje de Skaeve Huse op een locatie komt aan de gemeentegrens van Nijkerk waardoor mogelijke overlast grotendeels terecht komt op Nijkerks grondgebied. Ze wil weten of die gedachte ook leeft bij het college.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie