Afbeelding
Pixabay

Woonwensen van senioren in de gemeente Nijkerk in beeld

30 augustus 2022 om 16:23 Maatschappelijk

NIJKERK In de gemeente Nijkerk wordt er gewerkt aan diverse nieuwe woningbouwprojecten. De gemeente vindt het belangrijk dat alle inwoners uit de gemeente in hun vertrouwde omgevingen naar hun behoefte kunnen wonen. Dit geldt ook als de zorgvraag toeneemt. Wat de woonwensen van senioren zijn, is de afgelopen maanden met een enquête in beeld gebracht.

,,Het thema wonen leeft sterk onder senioren. Veel senioren uit de hele gemeente hebben meegedaan aan het woonwensenonderzoek. Daar zijn wij heel erg blij mee. Het geeft ons een goed beeld”, geeft wethouder Esther Heutink-Wenderich aan. De respons was met 17% bijna twee keer zo hoog als verwacht. Hierdoor is de betrouwbaarheid van het onderzoek bijzonder hoog.

GROOT TEKORT Er is sprake van een groot tekort aan woningen voor senioren. In de komende 10 jaar heeft zo’n 34% van de senioren plannen om te gaan verhuizen. Het theoretisch tekort is op dit moment zo’n 1.800 woningen voor de komende 10 jaar. Dit aantal biedt richting voor de woningbouwprogrammering van de gemeente Nijkerk. Er wordt bij nieuwbouwinitiatieven al rekening gehouden met de toevoeging van woningen geschikt voor senioren. 

Uit het onderzoek blijkt verder dat er een grote vraag is naar geclusterde woonvormen. Het gaat hierbij om een woonvorm met een gemeenschappelijke ruimte zoals een woonkamer. Dit kan gezien worden als een tussenstap voor senioren tussen regulier en niet zorgbehoevend wonen en het (volledig) zorgbehoevend wonen in een (verpleeg)huis. Geclusterde woonvormen worden gewaardeerd om de mogelijkheden tot ontmoeting, de sociale structuur en (vaak) met zorg in de buurt. Verder is er een duidelijke vraag naar appartementen met een lift. Toch geven de meeste senioren aan liever in een grondgebonden woning dan in een appartement te wonen.

DUIDELIJK VERSCHIL In de enquête is er een verschil gemaakt tussen ‘empty nesters’ en ouderen. ‘Empty nesters’ zijn alle huishoudens van één en twee personen waarvan de hoofdbewoner tussen 55 en 74 jaar oud is. Ouderen zijn alle huishoudens waarvan de hoofdbewoner een leeftijd heeft ouder dan 75 jaar. Bij deze laatste groep speelt de (naderende) zorgvraag een rol. Bij de ‘empty nesters’ is deze vraag nauwelijks aanwezig.

VERVOLG De uitkomsten van het woonwensenonderzoek worden onder meer gebruikt als input voor de Visie Wonen, Welzijn en Zorg. Deze visie wordt eind 2022 opgeleverd. Daarnaast worden de uitkomsten ook gebruikt bij gesprekken over het juiste woningbouwprogramma op projectniveau.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie