Afbeelding
Pixabay

Minder eenzaamheid in Nijkerk dan in de rest van het land

Maatschappelijk

NIJKERK Geen écht goede vriend of vriendin, een kleine kennissenkring of nauwelijks mensen om op terug te vallen: één op de negen volwassen Nederlanders (11 procent) voelt zich zeer eenzaam. Dat blijkt uit de meest recente Gezondheidsmonitor, een enquête-onderzoek uitgevoerd onder meer dan een half miljoen Nederlanders.

Daaruit blijkt dat ‘(zeer) ernstige eenzaamheid’ zoals benoemd in het onderzoek, iets minder voorkomt in Nijkerk; ‘slechts’ 10,7 procent. Daarmee zijn minder mensen in Nijkerk eenzaam, maar in de regio is onze gemeente wel een negatieve uitschieter. Alleen in Apeldoorn en Ermelo is een groter deel van de inwoners (zeer) ernstig eenzaam.

Gekeken naar de twintig grootste gemeenten vallen naast Den Haag ook Rotterdam en Almere op als plaatsen waar veel inwoners het idee hebben er alleen voor te staan. Heel anders is dit - binnen diezelfde groep grote gemeenten - in Nijmegen, Zwolle, Den Bosch, Breda en ook in buurgemeente Amersfoort (9,8 procent): in die gemeenten voelen juist minder mensen dan gemiddeld zich zeer eenzaam.

Landelijk gezien voelt bijna de helft van de Nederlanders zich ‘wel wat eenzaam’. Bij elf procent van de volwassenen zijn die gevoelens zo sterk dat zij kunnen worden gezien als (zeer) ernstig eenzaam. Den Haag telt relatief de meeste volwassenen die zeggen zich (zeer) ernstig eenzaam te voelen. Ook in de Zuid-Limburgse gemeenten Brunssum, Kerkrade en Heerlen voelen relatief veel inwoners zich erg eenzaam. Op Urk is deze groep met afstand het kleinst: slechts vier procent. Daarna volgen Ameland en Lopik.

OUDEREN Uit het enquête-onderzoek blijkt dat 65-plussers zich vaker eenzaam voelen dan jongeren. Wat betreft ernstige eenzaamheid is weinig verschil te zien. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) probeert met een campagne om eenzaamheid onder ouderen terug te dringen, met name onder mensen van 75 jaar of ouder. Donderdag 30 september tot en met donderdag 7 oktober wordt in dat kader de actieweek ‘Week tegen Eenzaamheid’ georganiseerd.

(Artikel gaat verder onder de interactieve afbeelding).


Op deze kaart staat per gemeente terug welk deel van de volwassenen zich (ernstig) eenzaam voelt. Het gaat daarbij om cijfers uit de Gezondheidsmonitor, een groot vragenlijstonderzoek van GGD’en, het RIVM en het CBS die vorig jaar aan meer dan vijfhonderdduizend Nederlanders is voorgelegd.

advertentie
advertentie