Afbeelding
Koen Suyk

Scholenplan haalt de eindstreep

lokaal

NIJKERK De Nijkerkse raadsfracties maken zich zorgen over de invloed van de nieuwbouwplannen van het Van Lodenstein College op de toekomstige integrale huisvestingsplannen voor scholen. Dit gaat spelen na 2025, de datum waarop het nu algemeen aanvaardbare plan ten einde loopt.

Wijnand Kooijmans

De plannen voor nieuwbouw van het Van Lodenstein College komen deels als een donderslag bij heldere hemel. In het verleden werd aangegeven dat daarin de behoefte niet bestond. De school is in 2023 veertig jaar oud en komt daarmee volgens de richtlijnen in aanmerking voor renovatie of nieuwbouw. Met dit laatste is een bedrag gemoeid dat voorlopig wordt geschat op twintig miljoen euro.

[DUURDER] Het college bezit veel praktijklokalen. De bouw daarvan is duurder dan van een gebruikelijk klaslokaal. Volgens wethouder Nadya Aboyaakoub komt er bestuurlijk overleg met de directie van het Van Lodenstein College. Onder meer komt hierbij aan de orde in welke mate hoe het college zelf gaat participeren in de nieuwbouw.

De renovatie van basisschool De Open Kring in Nijkerk wordt alsnog met een extra jaar vervroegd. In het aanvankelijke voorstel was deze al twee jaar naar voren geschoven, maar besloten is de wens van het schoolbestuur te honoreren in 2021 met de renovatie te mogen beginnen.

[VERVROEGD] Van het vervroegd renoveren van de Prins Willem Alexanderschool en Rehoboth met twee jaar wordt voorlopig afgezien. De kosten hiervan worden te hoog gevonden. Mocht in de komende jaren alsnog financiële ruimte ontstaan dan kan dit besluit worden heroverwogen. In 2012 is overigens al besloten de renovaties twee jaar naar voren te halen, honorering van het verzoek nu zou betekenen dat de plannen vier jaar eerder worden uitgevoerd.

Vervroeging van de plannen is bekeken omdat dan de locatie van de voormalige sportschool aan de Bizetlaan eerder anders kan worden ingevuld. Het schoolgebouw wordt nu tijdelijk gebruikt voor de huisvesting van leerlingen van te renoveren scholen. Hilbrand Rozema (ChristenUnie/SGP) maakt zich zorgen over de mogelijk voor de gemeente financiële extra kosten door onder meer de prijsstijgingen in de bouw.

De raadsfracties zijn zeer positief over het huisvestingsplan tot 2025. Namens het onderwijs gaf inspreker Jan Blonk aan dat in het kader van passend onderwijs scholen behoefte hebben aan meer fysieke ruimte. Op dit punt valt nog een slag te maken.

advertentie