Afbeelding
Persbureau Midden Nederland

Vogelgriep in Nijkerk, 10.000 eenden worden geruimd

26 januari 2023 om 21:56 Dieren

NIJKERK Op een vermeerderingsbedrijf voor eenden aan de Prinsenweg in het buitengebied van Nijkerk, vlakbij Voorthuizen, is vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 10.000 dieren geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In de 1-kilometerzone ligt één ander pluimveebedrijf, waar volgens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op dit moment geen dieren worden gehouden. In de 3-kilometerzone liggen zes andere pluimveebedrijven. ,,Het besmette bedrijf ligt aan de rand van het pluimveedichte gebied in de Gelderse Vallei. Daarom worden deze zes bedrijven de komende veertien dagen door de Gezondheidsdienst voor Dieren intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen’’, aldus het ministerie.

VERVOERSVERBOD In de 10-kilometerzone, waaronder ook delen van de gemeenten Putten en Barneveld vallen, liggen 196 andere pluimveebedrijven. In dit gebied geldt per direct een vervoersverbod. Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte.


De 10-kilometerzone rond het besmette bedrijf, waar een vervoersverbod geldt. Bron: Ministerie LNV.

LANDELIJK Er gelden landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels. Sinds 5 oktober 2022 is een landelijke ophok- en afschermplicht van kracht. De ophokplicht geldt voor commercieel gehouden vogels, deze worden naar binnen gebracht, behalve fazanten, sierwatervogels en loopvogels. 

Op de website van de NVWA staat meer informatie over de ophokplicht en een afschermplicht voor niet-commercieel gehouden risicovogels. Ook is een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.

Afbeelding
De 3-kilometerzone rond het besmette bedrijf in het buitengebied van Nijkerk, nabij Voorthuizen.
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie