Afbeelding
Gerwin van Luttikhuizen

Vervoersverbod pluimvee Nijkerk na vogelgriepvondst in Putten

16 februari 2022 om 09:54 Dieren

NIJKERK In Putten is op een leghennenbedrijf dinsdag 15 februari vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 77.000 kippen op het pluimveebedrijf geruimd. In de 10 kilometer zone liggen vijftig bedrijven, waarvoor per direct een vervoersverbod geldt. Daaronder valt ook Nijkerk. 

In de 3 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen zeven andere pluimveebedrijven, deze zullen bemonsterd worden op vogelgriep. In de 1 kilometerzone rondom het besmette bedrijf liggen twee andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven hebben geen directe contacten gehad met het besmette bedrijf. Deze bedrijven worden geblokkeerd, bemonsterd en dagelijks intensief gemonitord op onder andere de gezondheid van de dieren.

VERVOERSVERBOD Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden aanvullende regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Ook de landelijke ophok- en afschermplicht is nog onverminderd van kracht. De ophokplicht geldt voor commercieel gehouden vogels, deze worden naar binnen gebracht (behalve fazanten en loopvogels). Voor niet-commercieel gehouden risicovogels (hoenderachtigen/kippen, (sier)watervogels en loopvogels), bijvoorbeeld in dierentuinen, kinderboerderijen en van eigenaren van vogels en kippen, en voor commercieel gehouden fazanten, sierwatervogels en loopvogels, geldt een afschermplicht. 

ONDERZOEK Vanwege de besmetting in Putten wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie