Afbeelding
Archieffoto BDU Media

Paasbos eerste wijk met een lachgas- gebiedsverbod

Overig

NIJKERK Om overlast door jongeren in Paasbos tegen te gaan, geldt met ingang van woensdag 10 februari in het gebied rondom het winkelcentrum aan de Hoefslag een verbod op de verkoop en het gebruik van lachgas. ,,Door aanwijzing van het gebied wordt het makkelijker om op te treden tegen personen die met het gebruik of verkoop van lachgas de leefbaarheid verstoren”, schrijft het college.

Met de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening geeft de gemeenteraad het college de bevoegdheid om een gebied aan te wijzen waar lachgasgebruik verboden is. Na een in november unaniem aangenomen motie van de gemeenteraad over het verbod, komt het college nu met het besluit tot deze aanwijzing.

Burgemeester Renkema: ,,We nemen de situatie in de wijk serieus en vinden dat voor iedereen wonen, werken en verblijven veilig moet zijn. In Paasbos, waar het verbod nu geldt, wordt gehandhaafd, gewaarschuwd en beboet.”

MEER GEBIEDEN Het lachgas-gebiedsverbod gaat recreatief gebruik in de openbare ruimte tegen bij de Hoefslag, Bachlaan, Rozenlaan en Goudenregenlaan. In Nijkerk is Paasbos de eerste wijk die door het college zo’n verbod aangewezen heeft gekregen. Bij structurele en aantoonbare overlast van de openbare orde door recreatief gebruik van lachgas, is niet uitgesloten dat in de toekomst meer gebieden aangewezen kunnen worden.

MAATREGELEN Eerder is samen met bewoners een groenplan opgesteld zodat de overlastgevende jongeren zich niet kunnen schuilhouden, werden hekjes geplaatst om racen met scooters te voorkomen en om is mobiele camera op het terrein van het winkelcentrum geplaatst. ,,Ook controleren de politie en boa’s de wijk intensiever en werken jongerenwerkers, politie en een coördinator van Stichting Eigen Plan intensief samen met jongeren in de wijk. Aanvullende maatregelen worden niet uitgesloten.

MELDEN De gemeente roept inwoners op om bij (geluids)overlast of afval door het gebruik van lachgas dit te melden bij de politie (0900-8844) of het gemeentelijk meldpunt jongerenoverlast.

advertentie
advertentie