Nieuws

________________________________

Bij aankomst bij de Koninklijke BDU is dit bericht gecontroleerd op de aanwezigheid van virussen.

Samenwerken om arbeidsmigranten te huisvesten

PUTTEN/NIJKERK – Begeleid door drie arbeidsmigranten in de personen van Sinterklaas en twee Zwarte Pieten, die na drie weken weer keurig terugkeren naar Spanje , ondertekenden wethouders van gemeente op de Regio Noord Veluwe(RNV), maar ook vertegenwoordigers van woningcorporaties en uitzendorganisaties een Intentieverklaring voor een fatsoenlijke huisvesting van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost Europa.

door Henk Brinkman

Met de ondertekening geven de partijen aan zorg te willen dragen voor goede, veilige en gezonde huisvesting van arbeidsmigranten. De Ermelose wethouder Jan van den Bosch, ook bestuurslid van de RNV, sprak van het belang dat alle partijen, gemeenten, uitzendbureaus, werkgevers, recreatieondernemers en woningcorporaties hebben bij een verantwoorde huisvesting van arbeidsmigranten. ,,Arbeidsmigranten zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving, maar veel mensen bejegenen dit proces ook met wantrouwen. Dat is logisch bij schaarste op de woningmarkt en werkloosheid. Daarom is het belang goed met dit vraagstuk om te gaan. Er is nu eenmaal vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie.”

Bovendien gaat Van den Bosch ervan uit dat de economische omstandigheden gaan verbeteren en dat er dan schaarste op de arbeidsmarkt gaat ontstaan. ,,Dat kunnen we ons nu wellicht niet voorstellen, maar het gaat gebeuren en dan hebben we arbeidsmigranten hard nodig. Daarom moeten we zorgdragen voor fatsoenlijke huisvesting en leefomstandigheden. De taak voor gemeenten is om dat te faciliteren. Van de corporaties verwachten wij huisvesting van die arbeidsmigranten die zich hier blijven willen vestigen.”

Ook van uitzendbureaus verwacht Van den Bosch dat zij hun verantwoordelijkheid nemen om voor goede tijdelijke huisvesting zorg te dragen. ,,De organisaties die ik heb leren kennen op dit terrein, zijn zich bewust van deze verantwoordelijkheid.”

Van den Bosch constateerde wel dat de Intentieovereenkomst slechts een beginpunt is. ,,Er zal nog heel veel moeten gebeuren.” Hij stelde het als taak van het bestuur van de Regio Noord Veluwe om nog meer partijen ertoe te bewegen zich aan te sluiten bij dit initiatief en ook de overeenkomst te ondertekenen.

De Nijkerkse wethouder René Windhouwer ondertekende de Intentieverklaring namens de gemeente Nijkerk. Volgens Windhouwer meer uit solidariteit, omdat Nijkerk minder problemen kent op het terrein van huisvesting van arbeidsmigranten. ,,Wij hebben niet te maken met illegale huisvesting op recreatieparken zoals elders op de Noord Veluwe. Maar we voelen wel onze verantwoordelijkheid om mee te denken.”

advertentie
advertentie