Nieuws

Geachte redactie,

Bijgevoegd vind u een aankondiging van het mannenontbijt Nijkerk. We hopen dat u kans ziet dit te plaatsen.

Met vriendelijke groet,

Johannes de Jong

06-10763632

________________________________

Bij aankomst bij de Koninklijke BDU is dit bericht gecontroleerd op de aanwezigheid van virussen.

________________________________

Mannenontbijt met Bram Spreeuw van stichting ?Voorkom!’

U bent 7 December a.s. van harte welkom om aan te schuiven bij een speciaal mannenontbijt. Tijdens dit mannenontbijt komt Bram Spreeuw van stichting Voorkom langs om zijn bijzondere levensverhaal te delen. Hij brengt een indringende levensgeschiedenis met een indrukwekkende en hoopvolle boodschap.

Het mannenontbijt is gewoonlijk op de eerste zaterdag van de maand voor mannen van alle leeftijden maar deze keer zijn ook vrouwen van harte welkom. Meer informatie over het mannenontbijt is te vinden op www.nijkerksmannenontbijt.nl

Vanaf 07:45 staat de koffie klaar en om 08:00 begint het ontbijt in de Vrijgemaakte Kerk aan de Jan Steenhof. Opgave is nodig en kan via info@nijkerksmannenontbijt

advertentie