UVV moet eigen broek ophouden

Nieuws

Foto is van Jan Dobma. Bijschrift:

--------------------------------------------------------------------

Bij aankomst bij de Koninklijke BDU is dit bericht gecontroleerd op de aanwezigheid van virussen.

--------------------------------------------------------------------

NIJKERK - ,,Wij vinden het niet passend om als gemeente maar onvoorwaardelijk subsidies op te hogen. De oplossing van ervaren knelpunten wordt naar onze mening door uw bestuur te makkelijk gezocht in het ophogen van subsidie.” Die boodschap kreeg het bestuur van vrijwilligersorganisatie UVV van het gemeentebestuur op een verzoek om extra subsidie.

door Henk Brinkman

Het gemeentebestuur verwijst naar de veranderingen die plaatsvinden op het gebied van sociale ondersteuning, waarbij het landelijk beleid er steeds meer op is gericht dat organisaties en mensen zichzelf proberen te redden en pas in uiterste nood een beroep doen op steun van de overheid. Ook de ondersteuning van organisaties wordt anders georganiseerd. Meer gericht op te bereiken resultaten.

Ook wijst het gemeentebestuur naar het recente verleden, toen de UVV ten onder dreigde te gaan. ,,Gezien het belang van de activiteiten hebben wij in 2010 ingezet op de doorstart van de UVV Nijkerk.” Destijds zijn maatregelen genomen om het voortbestaan van UVV mogelijk te maken. ER kwam geld voor een betaalde beheerder van het Tuinhuis aan de Frieswijkstraat en geld voor een vrijwillige coördinator. De gemeente heeft destijds de subsidie verhoogd van 35.000 euro per jaar naar 66.000 euro per jaar.

Het UVV-bestuur heeft in een evaluatie knelpunten geconstateerd, zoals het niet kunnen vinden van een vrijwillige coördinator te weinig geld om nieuwe activiteiten te kunnen starten. Ook kreeg men de begroting niet sluitend. Daarom vroeg het UVV-bestuur om een verhoging van de jaarlijkse gemeentelijke subsidie. Het gemeentebestuur ziet dat niet zitten. Volgens het college is met het verhogen van de subsidie in 2012 de randvoorwaarde gecreëerd om de UVV toekomstbestendig te maken. ,,De cultuuromslag vraagt meer initiatief van de organisaties om zelf passende oplossingen te vinden binnen de door de gemeente gestelde kaders,” schrijft het college.

Het college zegt wel toe de knelpunten mee te nemen in een vernieuwingsagenda voor het sociale domein. Aan de hand daarvan moet de gemeenteraad een vernieuwings- en bezuinigingsopgave vaststellen, maar het college wil daar niet op vooruit lopen door nu al het subsidiebedrag te verhogen. Het college vindt dat het UVV-bestuur zelf aan zet is om in samenwerking met inwoners en andere betrokken partijen alternatieve oplossingen te zoeken. ,,Dat is in lijn met de vernieuwings- en bezuinigingsopgave.”

advertentie