Nieuws

GFT-afval gratis, restafval duurder?

NIJKERK – Als het aan het gemeentebestuur ligt, wordt het afvoeren van GFT-afval gratis en krijgt ieder Nijkerks huishouden een gft-container van 140 liter. De raad leek het in eerste instantie een aardig idee, maar zit nog met veel onbeantwoorde vragen.

door Henk Brinkman

Het voorstel is om gft-afval gratis aan te kunnen bieden. Tegelijk gaat het tarief voor de grote grijze container met een euro omhoog. Er wordt een uitzondering gemaakt voor mensen die op een bovenwoning wonen, zoals een appartement of mensen die nauwelijks of niet over een tuin beschikken om de container te kunnen plaatsen. Zij kunnen gebruik blijven maken van de gft-zakken, die dan ook gratis worden, maar alleen voor hen verkrijgbaar zijn bij het stadhuis of het gemeenteloket in Hoevelaken. Achtergrond van het voorstel is dat er nog veel gft-afval in de grijze zakken of grijze containers verdwijnt. De kosten van het verbranden van dat restafval worden heel hoog. Ook zijn er landelijke doelstellingen om gescheiden afvalstromen te vergroten. Hoewel in Nijkerk 66 procent van het afval gescheiden wordt aangeboden, zou dat volgens het college nog veel beter kunnen. Ries van Elteren (LB) vreest dat als het gft-afval gratis wordt, mensen dan geneigd zullen zijn om het duurdere restafval dan maar in de groene zak of container gaan gooien. Volgens hem zit er in het buitengebied ook vrijwel niemand te wachten op een groene container. ,,Mensen composteren hun eigen gft-afval.” Ook Marieke Doddema (CU-SGP) worstelde met het voorstel. Zij vreest dat de kleine grijze container voor gezinnen met veel kinderen onvoldoende is. Ook meent zij dat de kleine groene container zomers soms te klein zal zijn, als er veel tuinafval is. ,,Maak het nou eens praktisch,” verzuchtte zij. Marly Klein (VVD) vroeg zich ook af of alles wel goed was doordacht. ,,Dit kan ook leiden tot meer zwerfvuil. Kijk maar naar de inzamelpunten in de wijken. Daar ligt het vaak naast de containers.” Ook vreest zij een lastenverzwaring. Kortom, de raad is nog niet overtuigd, maar moet wel beslissen op 31 oktober.

advertentie