Nieuws

Beste redactie,

Op vrijdag 11 oktober wordt bijgaande brief uitgedeeld bij de omwonenden van Amaris Arkemheen.

Het betreft een toename van de drukte op de Vetkamp in verband met de nieuwbouw.

Daarnaast wordt er ook een geluidstoename verwacht vanwege de sloopwerkzaamheden.

Wellicht kunt u een kleine vermelding doen in uw medium.

Alvast hartelijk bedankt!

Met vriendelijke groet,

Jorieke van Leeuwen

PR en communicatiemedewerker

Mobiel 06-105 299 68

Werkdagen: Ma Amaris Schoonoord – Di Amaris Arkemheen – Wo Amaris De Amerhorst – Do Amaris Zuiderheide

Amaris De Amerhorst is ook actief op Facebook <http://nl-nl.facebook.com/pages/Amaris-De-Amerhorst/363820663733967>

DISCLAIMER: Dit e-mailbericht bevat informatie die bestemd is voor de aangegeven ontvanger(s). De informatie kan vertrouwelijk zijn. Als dit bericht niet voor u bedoeld is, verzoeken wij u het bericht niet voor andere doeleinden te gebruiken en direct terug te sturen. Amaris staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Aan dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend.

________________________________

Bij aankomst bij de Koninklijke BDU is dit bericht gecontroleerd op de aanwezigheid van virussen.

________________________________

Aan de omwonenden van Amaris Arkemheen

Nijkerk, 10 oktober 2013

Betreft: Extra transport en geluidsoverlast vergruizen

Geachte heer/mevrouw,

Op maandag 14 oktober as. wordt er gestart met de totaalsloop van het achterste deel van het gebouw van Arkemheen. In deze brief leggen wij u graag uit welke gevolgen dit heeft voor u als omwonende.

Extra transport op de Vetkamp

Tijdens de sloop worden diverse materialen die niet vergruisd kunnen worden afgevoerd. Dit houdt in dat er vanaf 14 oktober gedurende 5 tot 6 weken meer vrachtverkeer over de Vetkamp gaat rijden. Houdt u daarom rekening met een drukke situatie op de weg in deze periode.

Geluidsoverlast vergruizen

Na 4 tot 5 weken zal het resterende puin van de sloop gebroken en vergruisd gaan worden. Bij het verwerken van het puin is geluidsoverlast helaas onvermijdelijk. Dit duurt maximaal 5 dagen. Koopmans Bouw doet er alles aan om de overlast te beperken en vraagt hierbij ook uw begrip.

Een week voordat het puin wordt vergruisd wordt de exacte datum bekend gemaakt. U ontvangt hier bericht over.

Vragen tijdens de nieuwbouw

Uw vraag over Amaris Arkemheen kunt u e-mailen naar nieuwbouwarkemheen@amaris.nl. Beschikt u niet over e-mail, bel dan met de receptie (033) 245 37 24.

Bij calamiteiten op of rond de bouwplaats kunt u contact opnemen met de hoofduitvoerder van Koopmans Bouw, Kees Zeevat. Hij is bereikbaar via (053) 460 06 00.

Heeft u tijdens de bouw vragen over het project? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider van Woningstichting Nijkerk, Peter Bitterling. U bereikt hem op (033) 247 74 09.

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Jorieke van Leeuwen

Pr en communicatiemedewerker

Namens:

Amaris Arkemheen

Koopmans Bouw

Woningstichting Nijkerk

advertentie